Tjörns kommuns logotype
Temperatur 20,1 °C
Medelvind S 1,3 m/s

Personlig assistans

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av en eller flera personliga assistenter i hemmet. De hjälper dig med det du inte klarar av att göra själv.

Vem kan söka personlig assistans?

För att beviljas personlig assistans ska du ha stora och varaktiga funktionshinder, inte fyllt 65 år och ha behov av hjälp med dina grundläggande behov. Vilket innebär hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, att äta, kommunicera med andra eller annan hjälp.

Syften med assistansen är att den funktionshindrade ska kunna leva som andra i sin ålder. Den ska ge möjlighet att kunna ta del av vad samhället erbjuder vad det gäller fritid, studier, arbete och boende.
Personlig assistans är en insats enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (9 § punkt 2).

Vem utför den personliga assistansen?

När du blivit beviljad personlig assistans väljer du eller din företrädare vem som ska utföra assistansen.

Assistansen kan utföras på tre sätt

  • genom att kommunen anställer personliga assistenter
  • genom att själv bli arbetsgivare
  • genom att välja privat assistansamordnare           

Kostnad

För den enskilde är insatsen personlig assistans kostnadsfri.

Ansökan  

Vid grundläggande behov under 20 timmar i veckan fattas beslut enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kontakt tas med mottagningsgruppen.
Vid grundläggande behov som överstiger 20 timmar i veckan fattas beslut om insatsen enligt Socialförsäkringsbalken. Det är Försäkringskassan som utreder och fattar beslut. Socialsekreteraren på mottagningsgruppen i kommunen kan vara behjälplig med att anmäla till Försäkringskassan.

Överklagan

Om du får du avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet. Socialsekreteraren som fattat beslut kan hjälpa dig att överklaga. 

Sidan senast uppdaterad 2018-08-22 17.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se