Tjörns kommuns logotype
Land 4,6 °C Hav 7,4 °C
Medelvind W 10,3 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2017-04-24 10.03

  Vårstäda våra stränder  Tillsammans kan vi göra skillnad - var med och håll stränderna rena! Lördag 6 maj städar vi vårt vackra Tjörn.
  Personal från Tjörns kommun kommer att finnas på plats vid Morik . Vi har med oss säckar för skräpet och bjuder på fika.Vi träffas vid transformatorkiosken intill busshållplatsen Morik.Om du vill städa andra stränder så kan du få sopsäckar av oss.Använd gärna strandstädarkartan. Där kan du rapportera:
  • kuststräckor som behöver städas
  • kuststräcka du har städat och där sopsäckarna står kvar
  • kuststräckor som är helt färdigstädade
  Kartan hittar du på www.tjorn.se/strandstadninglänk till annan webbplatsAnmäl dig till strandstädningen här: www.hsr.selänk till annan webbplats
  Läs mer
 • 2017-04-24 10.00

  Kompetenta föräldrar blir ännu bättre


  Omslag Vi på Tjörn nr 2016-5
  Hur kan en förälder hjälpa till att bygga upp sitt barns självkänsla? Hur löser man konflikter med
  trotsiga småbarn? Och hur bygger man upp en fin relation till sina barn?

  Föräldrautbildningen på Tjörn vill vara en inspirationskälla för föräldrar, inte en pekpinne som talar om vad som är rätt eller fel. Att lita på sig själv och sin intuition räcker långt, men det kan också vara värdefullt att träffa andra föräldrar och att tillsammans med erfarna kursledare få hjälp att utvecklas som förälder.BYGGER BAND TILL BARNENVi på Tjörn var med när vårens kurs i Aktivt föräldraskap för småbarnsföräldrar (med barn 2–5 år) träffades för andra gången.
  – Det är inte bara kursen som är intressant utan att höra andra föräldrars synsätt. Jag vill bli en mer aktiv förälder och tänka mer på hur jag gör och varför, säger Johan Jellstam, pappa till en sexåring och en fyraåring.
  Sedan det första kurstillfället har gruppen fått i hemläxa att reflektera över hur de beter sig som förälder, särskilt när det gäller att ”bygga band” med sina barn.
  – Att ta sig tid tillsammans stärker samhörigheten. När barnen är små har man ett guldläge och kan bädda för en bättre relation längre fram, säger My Jonsson, skolkurator, som leder kursen tillsammans med Eva Lihnell, specialpedagog.
  SKILLNAD EFTER TVÅ VECKORJohan Jellstam berättar att han även tidigare varit närvarande med sina barn, men att han först nu blev medveten om hur viktigt det är.
  – När jag tänker efter har jag nog tagit mig mer tid med barnen nu ändå, bara för att jag har tänkt mer på det. Det var lite som en väckarklocka för jag har märkt skillnad bara på två veckor.
  Kursdeltagarna träffas varannan vecka vid fem tillfällen.Några av de olika teman som tas upp är:• Hur man stärker barns
  mod, självkänsla och ansvarskänsla
  • Vikten av ömsesidig respekt
  • Verktyg för att få en mer hanterbar vardag
  • Hur man stärker relationer
  Alexandra Sjöstedt är mamma till två barn på 3,5 år och 9 månader. Hon är sedan tidigare med i flera facebook-grupper som handlar om föräldraskap, men här på kursen får hon direktkontakt och diskussioner med andra föräldrar.STÄRKER BARNENS SJÄLVKÄNSLA– Det är viktigt för mig att lära mer om hur jag kan stärka mina barns självkänsla. Att barnen vågar försöka, även om de misslyckas. Häromdagen när min dotter ville prova att hoppa ner från en hög stol, stod hon först och rabblade en massa saker som hon redan kunde innan hon tog språnget, säger Alexandra. Jodå, dottern klarade hoppet galant, precis som föräldrarna på kursen.– Det finns en osäkerhet hos många föräldrar i dag, men när de kommer tillsammans får de syn på hur kompetenta de är.Det är fantastiskt att få vara med på den resan, säger My Jonsson.Den pågående kursen i Aktivt föräldraskap för småbarnsföräldrar är fulltecknad. I höst startar en kurs för föräldrar till skolbarn (6–12 år). Nästa kurs för småbarnsföräldrar blir förmodligen nästa vår, men det går bra att anmäla intresse redan nu.

  Läs mer
 • 2017-04-20 21.15

  18,8 miljoner plus för 2016


  Sedlar
  Även år 2016 visar Tjörns kommun ett positivt resultat. Denna gång med 18,8 miljoner. Både intäkter och kostnader har ökat jämfört med 2015. Intäkterna främst genom ersättning från Migrationsverket och kostnaderna på grund av att vi anställt drygt 100 nya medarbetare och köpt fler tjänster.
  Under året har socialnämnden fått 6 miljoner utöver budget och barn- och utbildningsnämnden 2,5 miljoner.
  Tomt- och markförsäljningFrämsta orsaken till årets positiva resultat är reavinster på tomt- och markförsäljning med 17 miljoner kronor. Kommunen gynnas av det låga ränteläget och tillsammans med att planerade investeringar tidsförskjuts blir räntekostnaderna 6 miljoner kronor i lägre än budgeterat. Kommunen har fått ersättning från Migrationsverket med 100 miljoner kronor och ett extra statsbidrag för flyktingmottagande med 8,9 miljoner.Färre investeringar än planeratKommunen planerade att investera 157,5 miljoner kronor 2016. Det blev istället 106,6 miljoner.Utförda avgiftsfinansierade investeringar Vatten och avlopp samt renhållning är avgiftsfinansierade verksamheter. Under året har kommunen investerat 91 miljoner kronor. Det är framförallt Ängholmens reningsverk och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Röreviken som pengarna gått till.Skattefinansierade investeringar Investeringar på 15,6 miljoner har gjorts. Det är IT-utrustning och IT-system, inventarier till bland annat skolor och äldreomsorg, utrustning för säkerhet och räddningstjänst och nya bryggor på badplatser.Låg sjukfrånvaroTjörns kommun har 1 177 årsarbetare. Sjukfrånvaron för Tjörns kommun är 6,8 procent för de senaste tolv månaderna.  
  Läs mer
 • 2017-04-20 21.10

  Viktiga händelser 2016 och en titt in i Tjörns närmaste framtid


  Omslag Årsredovisning 2016
  Ny rondell i Vallhamn, fler förskolebarn och egen utbildning av vårdpersonal. I årsredovisningen för 2016 skriver vi om de viktigaste händelserna i varje nämnd under året. Här får du ett axplock av viktiga händelser under 2016 – och vad som är på gång nu och i framtiden.
  Kommunstyrelsen
  1. Befolkningen ökade för andra året i rad
  2. Vallhamnsrondellen blev klar
  3. Trafikverket kom med två förslag – rondell i Myggenäs korsväg och en ny bro mellan Orust och fastlandet
  4. Tre detaljplaner vann laga kraft – Malaga, Kollung och Buskär
  5. Snart invigs Tjörns nya reningsverk på Ängholmen
  Barn- och utbildningsnämnden
  1. Fyra nya avdelningar öppnades i Tångeröds förskola
  2. Förskolan fick många fler barn
  3. Långekärrs skola lades ned
  Socialnämnden
  • Två egna utbildningar av vårdpersonal inleddes
  • Flera HVB-hem avvecklades och en minskad organisation för ensamkommande påbörjades
  • Under 2017 kommer många ensamkommande att flyttas till Migrationsverkets anläggningar
  • Under våren 2017 har digitala trygghetslarm installerats
  • Hemtjänsten arbetar vidare med att säkra kompetensförsörjningen
  • I framtiden utvecklas arbetet med e-hälsa
  Kultur- och fritidsnämnden
  1. Tjörn utsågs till Årets kulturkommun 2016
  2. 2016 var Dansens år – med bland annat Community X och TJN Dance Festival
  3. Friland sprojekten, Låna en svensk , West Coast Story och Café Delta startades
  4. Marknadsföringskonceptet Världens svettigaste konstrunda lanserades
  5. Utredning och planering för ny scen/kulturhus på Tjörn fortsätter
  6. Ny friluftsplan, en väg till Årets friluftskommun 2022 , är under arbete
  Tjörns Hamnar AB
  1. Nya detaljplaner för gästhamnar i Höviksnäs och Hotteskär (utanför Ängholmen) togs fram
  Tjörns Måltids AB
  1. Orust kommun blev delägare i Tjörns Måltids AB
  2. Upphandling av kött från Gröna Gårdar gjordes
  Tjörns Bostads AB
  1. En långtidsplan med 400 nya lägenheter togs fram
  2. Nytt gruppboende (LSS) i Skärhamn byggs under 2017
  3. 16 energieffektiva lägenheter i Kållekärr byggs under 2017

  Läs mer
 • 2017-04-17 10.00

  Jogga vackrare i Häggvallskogen


  Motionsspåret, Häggvall
  Tjörns kommun har gett motionsspåret i Häggvall en rejäl ansiktslyftning. Dessutom har skogen glesats ut och en grillplats är på gång. Och ännu fler möjligheter väntar.
  Det började med att skogsmaskiner glesade ut skogen runt spåret, vilket har gjort platsen mycket ljusare. Sedan installerades ny belysning och nu har spåret fått ett nytt, dämpande underlag av grus. Motionsspåret är ett av få elljusspår på Tjörn och är 1,2 kilometer.Det ligger i anslutning till gång- och cykelvägar för den som villförlänga sin löprunda.Grillplatsen kommer att byggas i en vacker björkdunge i anslutning till spåret nära Fridas hage.Flera idéerVid en medborgardialog har också boende i området och elever på Häggvallskolan fått möjlighet att komma med fler idéer för hela området. Några önskemål är frisbeegolfbana, slinga för mountainbike, hinderbana,
  vindskydd och utegym.
  – Vi har fått många förslag som skulle kunna lyfta området. Det är ett strategiskt läge, nära kommunikationer,skolor och idrottsföreningar samtidigt som det är ett av de områden på Tjörn där befolkningen ökar mest. Så det är ett spännande område att titta mer på, säger Olof Wängborg, samordnare friluftsliv i Tjörns kommun.Vänta med att ridaFörhoppningsvis ska spåret kunna användas för ridning längre fram när gruset packat sig ordentligt. Än så länge går det inte att rida i spåret – då blir det förstört. Under våren och sommaren kommer kompletterande arbeten att utföras, som att gräva djupare diken där det samlas mycket vatten och att lägga på mer grus.
  Läs mer
 • 2017-04-11 11.03

  Anmäl din våreld


  Vid bålet
  Samtidigt som vi välkomnar våren ska vi vara rädda om oss och Tjörns fina natur.
  Doften av bränt gräs är för många ett säkert vårtecken. Så här års är det många som eldar trädgårdsavfall och fjolårsgräs, särskilt på Tjörn som brukar sticka ut i statistiken med alldeles för många gräsbränder. Så var försiktig och tänk på att när det är torrt i marken brinner gräset snabbt och risken för spridning är hög. Innan du eldar är det ditt ansvar att kontrollera om det råder eldningsförbud. Sedan är det du som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser.Tänker du ha påsk- eller valborgseld i år?Tänk på att:
  • det är alltid den som tänder elden som har ansvaret för att ingen olycka inträffar
  • det är aldrig tillåtet att elda miljöavfall, byggavfall eller petrokemiska produkter
  • stoppa aldrig in smällare eller raketer i elden.
  Meddela oss om du ska tända en påsk- eller valborgseld. Anmälan gör du på sbrf.se/eldninglänk till annan webbplats. Du kan också mejla till raddning@sbrf.se.

  All eldning i större omfattning (till exempel påskeld och valborgseld) ska alltid meddelas räddningstjänsten.

  Läs mer
 • 2017-04-11 07.00

  Kommunfullmäktige med allmänhetens frågestund


  Kommunfullmäktige
  Torsdag 20 april kl 18.30 sammanträder kommunfullmäktige. På dagordningen står bland annat årsredovisningen 2016 och allmänhetens frågestund.
  Platsen är som vanligt Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn. Och som vanligt är allmänheten välkommen att följa sammanträdet, på plats eller via webben.Eftersom årsredovisningen för 2016 tas upp så arrangeras dessutom allmänhetens frågestund. Då kan vem som helst kan ställa frågor om årsredovisningen.
  • Frågorna ska röra Tjörns kommuns årsredovisning 2016.
  • Frågorna ska lämnas in till kommun@tjorn.se.
  • Frågor ska lämnas in senast den 13 april kl 12 för att vi ska hinna skicka den till rätt politiker, som får någorlunda tid för att formulera ett svar.
  • Frågeställaren ska vara på plats för att få sin fråga besvarad.
  • Frågor som inte lämnats in i förväg utan ställs direkt på plats kan vi inte garantera svar på, eftersom svaret inte hunnit förberedas.
  Protokollet publiceras efter justering, som regel en vecka efter sammanträdet.
  Läs mer
 • 2017-04-10 16.00

  Studera som vuxen – så går det till


  Foto: Mostphotos bildbyrå
  Du vet väl att du som är vuxen kan studera i andra kommuner eller på distans?
  Även om inte Tjörn har vuxenutbildning i egen regi så finns det många möjligheter för dig som Tjörnbo.Behöver du repetera kunskaper från grundskolan? Eller vill du skaffa dig behörighet för att kunna läsa vidare på högskola eller yrkesutbildning? Funderar du på att växla yrkesbana mitt i livet? Det kan finnas många anledningar till att vilja studera som vuxen.Här får du vägledningStudie- och yrkesvägledningen kan berätta hur det fungerar att studera
  som vuxen. Vilka utbildningar som finns, hur du söker och vilka
  ämnen du behöver studera för att komma in på till exempel högskolan.
  Du får hjälp med din studieplanering och hur du kan ordna din
  ekonomi under studietiden.
  Om du vill repetera grundskolan eller läsa in gymnasiala kurser finns det ett stort utbud i Stenungsund. Men du kan också studera i någon annan kommun i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Gå in på respektive kommuns hemsida för att se vilket utbud som finns. Här får du också anvisningar för hur du ansöker. Vissa utbildningar går också att läsa på distans.
  Om du vill gå en yrkesutbildning finns också olika utbildningar i
  GR:s kommuner. Exempel på yrken du kan utbilda dig till är bussförare,
  plattsättare, undersköterska, barnskötare och kock. En del yrkesutbildningar erbjuds som lärlingsutbildning.
  Andra utbildningar som finns är sfi (svenska för invandrare) och
  särskild utbildning för vuxna (särvux) med utvecklingsstörning.
  Om du vill veta mer om dina möjligheter, kontakta Tjörns kommuns
  studie- och yrkesvägledare. Se kontaktuppgifter till höger.
   

  Läs mer
 • 2017-04-10 14.53

  Från skidresa till LAN på Tjörns påsklov


  Påskägg - påsklov
  Skidresa, dans, påsklovsverkstad, speltajm och LAN – det finns mycket att välja på för Tjörns barn och unga på påsklovet.
  Lovet på Tjörn inträffar efter påskhelgen (v 16) till skillnad från i kommunerna runt omkring där eleverna är lediga veckan före påsk (v 15). Det finns därför program under båda veckorna, så att gymnasieelever från Tjörn som går i skola i andra kommuner kan hitta aktiviteter på hemmaplan under vecka 15.Bland annat ordnar Nordiska Akvarellmuseet påsklovsverkstad där man gör akvareller till digitala rörliga bilder, biblioteket erbjuder språkcafé med datorintroduktion och på Kultur- och fritidscentra erbjuds prova på både i breakdance och garageband, både på Delta i Skärhamn och i Häggvall, Höviksnäs. Se tjorn.se/lovlänk till annan webbplats för tider och platser.Den 20-21 april ordnar ungdomarna själva LAN på Häggvallskolan med turneringar i CS:GO, Fifa 17 och Prop hunt. Evenemanget är öppet för alla i åldern 13 (åk 6)-18 år.Måndagen den 17 april ordnas bussresa till bil- och mc-mässan Bilsport Custom Motor Show på Elmia i Jönköping, den 20-24 april kan man åka på skidresa till Idre fjäll och lördagen den 22 april åker ett gäng till breakdance-evenemanget Ready Or Not i Göteborg.– Vi ser fram emot ett fullspäckat påsklov! Vi har fortfarande platser kvar på både LAN och skidresa till Idre. Följ oss på vår Facebook-sida ”Kultur och fritidscentra Tjörns kommun” för mer information! uppmanar Anna-Karin Leverin, föreståndare för Kultur- och fritidscentra, alla påsklovslediga.Andra punkter på programmet är sagostunder, speltajm på biblioteket, barnteater, akvarellfest med konstnärsledda workshops och förstås film på Sagabiografen där man kan se Smurfarna: den försvunna byn, Baby Bossen och Fast & Furious 8.Hela påsklovsprogrammet hittar du på tjorn.se/lovlänk till annan webbplats.Kontaktperson och informationAnna-Karin Leverin
  Föreståndare
  Kultur- och Fritidscentra
  0304-60 11 86
  anna-karin.leverin@tjorn.se

  Läs mer
 • 2017-04-10 09.21

  Tjörns kommun höll tyst minut


  Stearinljus i mörker
  Tjörns kommun deltog i den tysta minut som utlysts till kl 12.00 för att hedra offren för attentatet i Stockholm.
  Under förmiddagen flaggades på halv stång utanför kommunhuset. Efter den tysta minuten hissades flaggorna i topp.Våra tankar går till offren, deras nära och kära.
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se