Tjörns kommuns logotype
Land 13,2 °C Hav 15,3 °C
Medelvind SW 3,6 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2017-05-29 16.41

  Oljeläckage från danskt fartyg


  Kustbevakning miljöbekämpar
  Ett fartyg läckte under natten till lördag ut bunkerolja i havet utanför Skagen. Den driver norrut och kan komma upp på land i Sotenäs eller längre norrut under kvällen.
  Det är inget stort utsläpp men det har spritt sig på en omfattande yta i tallriksstora klumpar.Når eventuellt Sotenäs under kvällenIngen olja har ännu drivit upp på land men den driver norrut och kan komma upp på land i Sotenäs eller längre norrut under kvällen. Oljan kan ställa till det för djur och växter men är inte av den omfattningen att den kommer att täcka hela vikar.Lite olja på stor ytaKustbevakningen, som ansvarar för miljöräddningen till sjöss, har börjat sanera i havet där det är mest olja. Hittills har 7000 liter olja tagits upp på danskt och svenskt vatten. Utsläppet innehåller lite olja på en stor yta vilket försvårar saneringsarbetet.Kustbevakningen gör regelbundna flygningar för att få en överblick av utsläppet. Dimma försvårar dock detta arbete. Det är svårt att förutse hur oljan rör sig på grund av vind och strömmar. Därför kan Kustbevakningens prognoser ändras över tid. Om oljan når land är Kustbevakningen tillsammans med Länsstyrelsen och kommunala räddningstjänst förberedda på att begränsa och bekämpa ett eventuellt oljepåslag.Vänd dig till KustbevakningenHjälp gärna till med observationer om du ser större sjok med olja, av en skottkärras storlek eller större. På www.kustbevakningen.selänk till annan webbplats kan du följa händelseförloppet och där finns kontaktuppgiften för att lämna observationer.Foto: Kustbevakningen
  Läs mer
 • 2017-05-29 12.14

  Stor samverkansövning 1 juni i Stenungsund


  Brandmän på utryckning
  Torsdag den 1 juni kommer Stenungsunds kommun, polis, räddningstjänst samt andra aktörer att genomföra en gemensam samverkansövning.
  Torsdag förmiddagÖvningen startar på torsdag morgon och kommer att pågå under några timmar på förmiddagen.Övningen är ett fiktivt läckage från en järnvägsvagnUnder övningen kommer det att simuleras ett läckage från en järnvägsvagn som kommer att stå vid Snippen (vid järnvägsöverfarten). Räddningstjänsten kommer att finnas på plats vid Snippen med brandbilar och andra enheter. Polis kommer att öva på avspärrningar.Övningen är operativ och kommer utgå från kommunhuset i Stenungsund men de praktiska övningarna kommer att ske på olika platser i centrala Stenungsund. Under övningen kommer det att skyltas upp i centrala delar för att visa att övning pågår. Elever från Stenungskolan kommer också att delta i övningen och spela skadade personer. Hur påverkas du Övningen är operativ och kommer att ta plats i centrala Stenungsund. Biltrafiken kan komma att påverkas under några minuter med anledning av polisens avspärrningar. Du kan även komma att stöta på ”skadade” elever runt om i Stenungsund. Dessa personer kommer att bära reflexvästar för att tydligt visa att de är med i övningen.Påverkar allmänhetenDetta kommer att påverka biltrafiken och det kan förekomma mindre trafikstörningar under några minuter under torsdagen. Stenungsunds kommun, räddningstjänst, polis och ambulans kommer att ingå i övningen. Även Citycon, (som äger Stenungstorg), Stenungsundshem, Västtrafik och Länsstyrelsen VGR kommer att medverka.Tjörns kommun central krisledningTjörns kommun går upp i sin centrala krisledning internt.

  Läs mer
 • 2017-05-24 09.29

  Nationaldag och Sillens dag


  Från invigning av Tjörn Triathlon
  Den 6 juni firar vi som vanligt såväl nationaldagen som Sillens dag.
  Traditionellt firandeNationaldagen firas traditionsenligt i Stenkyrka kyrka kl 16. Elever från musikskolan uppträder och nya Tjörnbor hälsas välkomna.Sedan fortsätter vi på Billströmska folkhögskolan intill. Knut & Maria spelar och sjunger, kultur- och fritidsnämndens priser delas ut, och Årets Tjörnbo får sin utmärkelse. Huvudtalare: Andreas Arvidsson, Sjöräddningssällskapet.Vi avslutar med fika och tårta.Sillens dagPå nationaldagen arrangeras även Sillens dag på Klädesholmen kl 11–15.En av höjdpunkterna under dagen är lanseringen av Årets Sill. Det blir en marknad med lokala utställare som säljer närproducerat. Här kan du äta silltallrik på öns längsta långbord, delta i silltunnerace, lägga in din egen midsommarsill och gå på kulturhistorisk vandring. Ångaren Bohuslän kommer på besök.För barnen finns ponnyridning, fiskdamm, kajakskattjakt, krabbfisketävling och prova-på att måla akvarell. Tåget ”Tuffe Wiktor” kör sightseeingturer på ön.Lämna bilen hemma – ta bussen! Gratis buss går i skytteltrafik mellan kommunhuset i Skärhamn, parkeringen vid Tjörns ishall och Klädesholmen under hela evenemanget. Givetvis är den handikappanpassad.

  Läs mer
 • 2017-05-24 08.44

  Iverdagen: Familjedag på Sundsby


  Lindansare
  Lördagen den 3 juni är det premiär för Iverdagen på Sundsby, med marknad och aktiviteter för hela familjen.
  Det omfattande programmet börjar kl 11. Några smakprov:
  • Marknad med hantverk av olika slag
  • Slackline (bilden)
  • Skattjakt
  • Ponnyridning
  • Geocaching
  • Hundträff med hundparad
  • Ansiktsmålning
  • Jätteplockepinn
  • Poängpromenad utmed Iverleden
  • Sång och musik
  Parkera gärna vid Häggvalls grusplan, då parkeringsplatserna vid Sundsby fort tar slut. Fria bussar kommer att avgå till och från Sundsby kl 11–16.
  Läs mer
 • 2017-05-23 14.12

  FTI tömmer och städar återvinningsstationer


  Tjörn ÅVS 2012
  Många har synpunkter på återvinningsstationerna. Det är Förpacknings- och tidningsinsamling AB (FTI) som äger och städar stationerna.
  Den som producerar en vara måste se till att förpackningen blir återvunnen. FTI ser till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Företaget ägs av förpacknings- och tidningsindustrin.FTI tömmer och städarDet är viktigt att klagomål på hämtningar eller städning av återvinningsstationerna kommer till rätt ställe: kundtjänsten på FTI.

  FTI avgör hur ofta de ska tömma och städa på återvinningsstationerna utifrån antal klagomål som inkommer per station. Du kan därför hjälpa till att öka antalet tömningar och städningar genom att kontakta dem.
  Kontakta FTIGå till ftiab.selänk till annan webbplats eller ring FTI:s servicetelefon 0200-88 03 11 .Vad får lämnas på återvinningstationen?Återvinningsstationerna är till för förpackningar (glas, kartong, metall och plast) och tidningar. Allt annat ska till Tjörns återvinningscentral uppe på Heås.
  Få återvinningen hämtad
  Visste du att du kan få återvinningen hämtad hemma hos dig? Tjänsten heter Fastighetsnära insamling och går att lägga till ditt vanliga abonnemang.
  Läs mer
 • 2017-05-23 09.41

  Företagsklimatet i STO-regionen förbättras i stort  Igår släppte Svenskt Näringsliv betyget för företagsklimatet i våra kommuner.
  Men vi får vänta till i höst för att få veta hur vi placerar oss i jämförelse med Sveriges 290 kommuner. Mätningen genomfördes men hjälp av webb- och postal enkät samt telefonintervjuer under första kvartalet 2017.Företagsklimatmätningen är en utav de ”rankingar” kommunerna i STO-regionen förhåller sig till tillsammans med den nyss släppta rankingen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).Dessa två mätningar kompletterar varandra väl med Svenskt Näringslivs attitydmätning med SKL:s mätning på utförd myndighetsservice i kommunen. De behöver inte alltid sammanfalla med varandra.Stenungsund fortsätter klättra sedan föregående mätning med en punkt (0.01) upp till 3.52 i sammantaget betyg. Orusts kommun vänder upp starkt och ökar med 29 punkter (0,29) till 2.71. Tjörn däremot tappar 24 punkter (0,24) till 3.29, men det betyder att det sammanfattande betyget för företagsklimatet i STO-regionen ökar med 6 punkter totalt.Företagen anser att Stenungsunds kommuns tjänstemän och politiker har en kraftigt förbättrad attityd till företagande. Dessutom ser vi en svag ökning inom kommunens tillämpning av lagar och regler, likt SKL:s mätning. För Stenungsunds räkning kan vi dock se en svag försämring av skolans attityder till företagande men fortfarande ger företagen skolan goda betyg. Även den kommunala upphandlingen anser företagen att kommunen behöver arbete mer med.På Tjörn ser företagen positivt på en minskad konkurrens från kommunens verksamheter. Dessutom lyfter man kommunens betyg inom offentlig upphandling. Tyvärr ser företagen en försämring vad gäller information till företagen samt en attitydförsämring gentemot företagande vilket ger ett sämre sammantaget betyg.På Orust har man lyft sig från mycket låga nivåer för att sakta närma sig ett godkänt företagsklimat. Företagen på Orust ser en generell kraftig förbättring gällande attityder till företagande. Detta är genomgående för allt från skola till politikers förhållningssätt. Företagens tillgång till kompetens upplevs däremot ha försämrats sedan förra mätningen och företagen är väldigt tydliga med att infrastrukturen inom kommunen måste förbättras oavsett om det gäller vägnät eller fiberutbyggnad.Vi gläds åt det sammanlagda förbättrade företagsklimatet inom STO-regionen men tar de försämringarna som finns på största allvar. Flera åtgärder är redan igång, bland annat träffas politiker och näringsliv den 13 juni för att diskutera infrastrukturfrågor. Dessutom har de kommunala upphandlarna i respektive kommun under våren utökat sin samverkan och dialogen med företagen. Vi hoppas våra företagare snart kan känna av effekten av kommunernas och regionens åtgärdsförbättringar.

  Läs mer
 • 2017-05-22 13.51

  West Coast Story


  West Coast Story - logga
  Just nu spelas West Coast Story: En nyskriven musikal med dansare, musiker och skådespelare från Tjörn med omnejd.
  En dagsaktuell berättelse om rädslan för det främmande, längtan efter förändring och himlastormande förälskelse.Musikalen spelas på Billströmska folkhögskolan:
  • Söndag 28 maj 16.30 – genrep
  • Måndag 29 maj 18.30
  • Tisdag 30 maj 18.30
  Dessutom ges ett antal skolföreställningar.För ytterligare information, se evenemangskalendern (länk till höger).
  Läs mer
 • 2017-05-19 12.38

  Snabbprotokoll från kommunfullmäktige


  Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson
  Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj.
  Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en föredragning av Göteborgsregionens kommunalförbund om projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Åtta kustkommuner har gått samman i projektet för att på bästa sätt bevara och utveckla kustzonen.På sammanträdet behandlades även ett par ärenden rörande det kommungemensamma bolaget SOLTAK AB. De passiva ägarkommunerna Ale, Öckerö och Orust har begärt utträde och kommunfullmäktige beslutade att förvärva dess aktier. Kvarvarande kommuner i SOLTAK AB är Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv.På sammanträdet behandlades även en motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet. Efter omröstning beslutade fullmäktige att återemittera ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss, vilket innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstat för förslaget om återremiss.Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 29 maj 2017.
  Läs mer
 • 2017-05-18 16.15

  Projektpengar till dammen vid Sundsby


  Igenväxt damm vid säteriet
  Projektet att renovera dammen vid Sundsby säteri får dryga miljonen från Leader Södra Bohuslän.
  Leader Södra Bohuslän har godkänt en projektansökan för Tjörns kommun. Det är projektet att renovera dammen på Sundsby säteri som får 1 230 104 kr i projektstöd.Det handlar om att restaurera dammen och få till en öppen vattenspegel och därmed öka besökarnas upplevelse av säteriets miljö och förbättra dammens växt- och djurliv.Under många års tid har dammen vuxit igen och vattenspegeln har blivit mindre för varje säsong och vi vill nu göra en riktig restaurering av dammen.Syftet är även att ta fram en skötselplan för det fortsatta arbetet för att minimera riskerna att den växer igen ännu en gång.
  Läs mer
 • 2017-05-15 15.29

  Sommarparkering 2017 i Rönnäng


  Del av karta över Rönnäng med somarparkeringen vid Astrids Fisk
  Behöver du parkering i Rönnäng i sommar? Nu är det dags att söka parkeringsplats.
  Sommarparkeringen pågår 1 juni–31 augusti. Som tidigare år ligger parkeringsplatserna vid Astrids Fisk.För mer information och för att ansöka om plats, se länken till höger.
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se