Tjörns kommuns logotype
Land -1,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 0,9 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2018-02-19 14.41

  Anmäl ditt sommarbygge i tid!


  Bygge av sjöbod i Bleket
  Ska du bygga i sommar? Då kan det vara en bra idé att fråga vad som gäller. Även om det inte krävs bygglov, kan du behöva göra en anmälan.
  Inför sommaren är det många som vill bygga om, bygga till eller bygga nytt.Därför är det ett bra tips att komma in med din bygglovsansökan eller anmälan i god tid.Vill du veta vilka regler som gäller för just ditt sommarprojekt eller byggnation i allmänhet? Du kan läsa om allt från nybyggnader till staket och murar om du klickar på länken till höger.Du är också välkommen med din fråga under kommunens drop-in-tid för byggfrågor på torsdagar mellan 16–18. Du kan också nå kommunens byggavdelning på telefon 0304–60 11 40 eller 0304–60 11 42.

  Läs mer
 • 2018-02-16 14.48

  Dags att utse årets pristagare


  Sveriges flagga
  Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga.
  Sista nominerings- och ansökningsdag är torsdagen den 12 april. Nomineringar görs av allmänheten och stipendiet för unga söks personligen.I år är det ungdomar födda tidigast 1998 som får söka stipendiet för unga.Utmärkelserna delas ut på Sveriges nationaldag, onsdag 6 juni, på Billströmska folkhögskolan.Läs mer, nominera och ansök på www.tjorn.se/nominera
     
  Läs mer
 • 2018-02-16 14.26

  Kommunfullmäktige sammanträder


  Kommunfullmäktige
  Torsdagen den 22 februari sammanträder Tjörns kommunfullmäktige kl 18.30 i kommunhuset, Skärhamn.
  Som vanligt är allmänheten välkommen att närvara. Och som vanligt direktsänds sammanträdet på webben.Protokollet publiceras efter att det justerats, som regel en vecka efter sammanträdet. Meddelandet om att det justerats anslås på vår anslagstavla.

  Läs mer
 • 2018-02-12 15.13

  Vandringslederna på Tjörn rustas upp


  Vandring på Dyröleden
  Nu ska flera vandringsleder på Tjörn bli tillgängligare, få bättre information och enhetlig skyltning.
  Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket och ideellt arbete i en rad föreningar håller vandringslederna på att rustas upp.Det är inte bara Tjörns kommun som förvaltar vandringsleder på Tjörn. Vissa drivs av föreningar, andra av Västkuststiftelsen, några ligger i naturreservat som sköts av Länsstyrelsen. För dig som Tjörnbo och vandrare spelar det förmodligen ingen roll vem som sköter underhållet av leden.Därför har Tjörns kommun i ett samarbete med föreningar och andra förvaltare, sökt och fått pengar genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) hos Naturvårdsverket.Dyröns samhällsförening har redan fått 25 000 kronor till material till den nya blå leden. På Sundsbyleden har mycket arbete också redan gjorts av kommunen i samarbete med Västkuststiftelsen, Sundsby vänförening och Myggenäs Fritidsklubb. Andra föreningar som är med i projektet är Häröns intresseförening (vandringsleden på Härön), Friluftsfrämjandet (vandringsleden runt Bö Tjärn), Säbygårdens vänner och Tjörns hembygdsförening (vandringsleden vid Säby).Bidraget från NaturvårdsverketDen lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projektet på Tjörn heter Helhetsgrepp gällande uppskyltning, information och tillgänglighet på vandringsleder. Tjörns kommun och föreningarna har fått 500 000 i bidrag. Lika mycket ska kommunen, Västkuststiftelsen och föreningarna bidra med själva i form av investeringar och ideellt arbete. Arbetet ska göras under fyra år, från 2017 till 2020.
  Läs mer
 • 2018-02-06 14.44

  Delseger för Nordvästsvenska initiativet


  Delseger för Nordvästsvenska initiativet
  Efter flera års gemensam kamp kan nu företagare och boende i Stenungsund, Tjörn och Orust glädjas åt en viktig delseger för en välfungerande infrastruktur.
  Väg 160 finns med som en av de fyra högst prioriterade bristerna i hela Västra Götaland. Beslutet om en ny regional infrastrukturplan togs i regionfullmäktige 30 januari.Redan 2015 startades ett samarbete med namnet Nordvästsvenska Initiativet mellan näringsliv och kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund. Det sätter fokus på infrastrukturfrågor för fortsatt utveckling av STO-regionen.- Efter att i flera år arbetat med infrastrukturfrågorna i våra tre kommuner, insåg vi att vi behövde ett nytt grepp för att nå resultat. Tillsammans med näringslivet identifierade vi tre viktiga åtgärder för att skapa en attraktiv STO-region, säger Martin Johansen, kommunalråd på Tjörn.

  - Att vi har kunnat arbeta över både kommun- och blockgränser tillsammans med näringslivet mot tydliga mål har visat sig framgångsrikt, intygar kommunalråden Kerstin Gadde från Orust och Bo Pettersson från Stenungsund.
  Nordvästsvenska Initiativets tre huvudområden
  • En förbättring av hela väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.
  • Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan till dubbelspår.
  • En bro mellan Orust och fastlandet.
  Välfungerande infrastruktur nödvändig för näringsliv och pendlare- Nordvästsvenska Initiativet är oerhört viktig för näringslivet i STO-regionen. Tillgänglighet och ledtider är idag en mycket viktig fråga för att vara konkurrenskraftiga, inte minst för Wallhamn AB. För att vi skall kunna fortsätta växa krävs pålitlig infrastruktur för godset till och från vår anläggning. Men minst lika viktigt är det för våra anställda. I dag konkurrerar vi även om kompetensen och då är köer och långa restider inget positivt om vi vill skapa nya arbetstillfällen, säger Torbjörn Wedebrand VD på Wallhamn AB och en av initiativtagarna.Beslutet innehåller fler positiva nyheter för vår regionBeslutet innebär att sträckan E6–Skåpesund utreds i en så kallad åtgärdsvalsstudie under 2018. Vägsträckan bedöms som en av länets fyra högst prioriterade brister och bland annat kommer man att behandla trafiklösningar för tunneln och vävningskorsningen i Stenungsund. Förutom att studera lösningar på befintliga vägsträckor kommer åtgärdsvalsstudien även att belysa behovet av att bygga en ny bro mellan Orust och E6. En ny broförbindelse kommer i så fall att finansieras av färjeanslaget, det vill säga Trafikverkets driftsmedel för att köra färjan.Beslutet i regionfullmäktige innefattar också bygget av sträckan Säckebäck och Varekil där man redan börjat projektera. 2020 beräknas byggnationen stå klar. Likaså finns en satsning på ett nytt resecentrum i Stenungsund med i planen.Mot nya delsegrarArbetet med Nordvästsvenska Initiativets två kvarstående åtgärder fortsätter. Just nu pågår en samhällsekonomisk analys av en ny broförbindelse. Denna beräknas vara klar i vår och kommer då att presenteras för politiker och näringsliv.Du kan läsa mer om kommunernas arbete för en utvecklad infrastruktur på respektive kommuners hemsidor. Sök på Nordvästsvenska Initiativet.Kontaktpersoner och informationKommunalråd Kerstin Gadde, Orust kommun
  0708-65 56 45, kerstin.gadde@orust.se
  Kommunalråd Bo Pettersson, Stenungsunds kommun
  0303-73 83 47, bo.pettersson@stenungsund.se
  Kommunalråd Martin Johansen, Tjörns kommun
  0304-60 10 51, martin.johansen@tjorn.se
  Anna Aldegren, näringslivsstrateg, Tjörns kommun
  0304-60 12 90, anna.aldegren@tjorn.se

  Läs mer
 • 2018-02-06 13.26

  Att leva i Sverige


  Att leva i Sverige (arabiska)
  Nu finns det en folder för de som är nya på Tjörn och i Sverige. Den finns på fem olika språk och hittas på vår sida om nyanlända och integration.
  Integration handlar om att känna att man hör hemma i samhället. Det innebär att alla ska känna att de är delar av det svenska samhället.En förutsättning är att man känner till sina rättigheter och skyldigheter. Foldern innehåller därför information om mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, jämlikhet, vad som gäller för äktenskap med mera. Foldern innehåller även information om vart man kan vända sig med frågor eller anmälningar, som kommunens socialtjänst, BRIS, 1177 och SOS 112.Du hittar foldern på sidan Du som är nyanländ eller bland länkarna till höger.
  Läs mer
 • 2018-02-06 09.36

  Nu är Samlarna på plats!


  Samlaren i kommunhuset
  I dem kan du lämna farligt avfall: Lampor, småelektronik (mobiler, laddare, eltandborstar med mera) och småbatterier.
  Våra Samlare finns för närvarande uppställda på tre platser:
  • Höviksnäs, ICA Nära
  • Skärhamn, kommunhuset
  • Klädesholmen, Handlarn
  Annat farligt avfall – som till exempel färg, kemikalier, bilbatterier och större elektronik – lämnar du som vanligt på Tjörns återvinningscentral uppe på Heås.Tanken med Samlaren är att det ska bli lättare att göra rätt. Det finns fortfarande de som slänger farligt avfall bland de vanliga soporna. Där kan de göra skada även i små mängder.Har du frågor om sophämtning eller återvinning? Välkommen att kontakta oss på VA Avfall, epost va.avfall@tjorn.se eller tel 0304-60 14 00!
  Läs mer
 • 2018-02-05 09.21

  Stark jobbtillväxt bland utrikes födda i Göteborgsregionen


  Omslag Vi på Tjörn nr 2017-6
  För tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna.
  Arbetslösheten är sex gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda men jobbtillväxten har varit stark visar en ny rapport från Business Region Göteborg.2017 var den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,7 procent i åldersgruppen 16-64 och regionen har därmed den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna för tredje året i följd.Stockholmsregionen landar 2017 på 6,1 procent och Malmöregionen på 10,2 procent. Rikssnittet ligger på 7,5 procent. Detta framgår av Business Region Göteborgs rapport Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2018.– Den glödheta konjunkturen i regionen bidrar starkt till den fallande arbetslösheten som vi sett under 2017. Flera branscher är med och eldar på. Framförallt rör det sig om IT-tjänster, fordonssektorn, byggverksamheter och kemiindustrin. Kombinationen av en starkt gående tjänstesektor och kunskapsdriven industri i regionen ger en extra push till att få personer i sysselsättning. Samtidigt ser vi att industrin på andra håll i landet inte går lika starkt framåt, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.Hög arbetslöshet bland utrikes föddaGöteborgsregionen är den enda av storstadsregionerna som upplever en fallande arbetslöshet bland utrikes födda. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög i denna grupp, 16,4 procent, vilket är avsevärt lägre än Malmöregionens 24,9 procent men högre än Stockholmsregionens 14,3 procent. Räknat i antal arbetslösa i Göteborgsregionen var cirka 16 700 personer utrikes födda. Det innebär att en klar majoritet på nära 60 procent av Göteborgsregionens samtliga 28 000 arbetslösa inom ålderskategorin 16-64 är utrikes födda. 2015 låg andelen på drygt 51 procent.Arbetslösheten är i Göteborgsregionen sex gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. I Stockholms- och Malmöregionerna är arbetslösheten knappt fem gånger högre, det vill säga Göteborgsregionen visar upp en arbetsmarknad som är svårare att ta sig in på för utrikes födda än de båda andra storstadsregionerna.Många utrikes födda har fått jobbMellan 2016 och 2017 har den totala arbetslösheten för åldersgruppen 16-64 minskat i 7 av Göteborgsregionens 13 kommuner. Arbetslösheten ökar dock i Kungälv, Mölndal och Tjörn samt är oförändrad i Kungsbacka, Lerum och Stenungsund. Ser vi bara till inrikes födda minskar arbetslösheten i alla 13 kommuner men bryter vi ut utrikes födda är det bara i Göteborg som arbetslösheten för den gruppen minskar.– Arbetslösheten är avsevärt högre bland utrikes födda och nya påfyllningar med arbetslösa sker varje månad. Men viktigt att veta är också att jobbtillväxten bland utrikes födda varit stark – den sysselsatta arbetskraften i regionen ökade med drygt 14 000 personer det senaste året, varav hälften var utrikes födda. I Göteborg har till och med fler utrikes födda fått jobb än inrikes födda – 5 217 nya jobb respektive 3 637 nya jobb för de båda grupperna, säger Peter Warda.Brist på kompetensDe senaste åren har antalet lediga tjänster med tillsvidareanställning ökat avsevärt i Göteborgsregionen. Från 2015 och framåt har antalet lediga tjänster pendlat mellan 6 500 och 8 500. Samtidigt som drygt 28 000 personer går arbetslösa i regionen erbjuds det alltså rekordmånga lediga tjänster. Det innebär att det går cirka fyra arbetslösa per ledig tillsvidareanställning. Kompetensen hos utbudet arbetslösa matchar således inte det kompetensbehov som efterfrågas av arbetsmarknaden.– Utifrån företagens behov arbetar vi för att hitta nya arbetssätt och modeller för att förbättra matchningen och underlätta för fler att få ett riktigt viktigt jobb, inte minst inom besöksnäringen, vård, skola, omsorg samt konsulttjänster riktade till bygg, IT- och fordonssektorn. Vi aktörer som är involverade behöver tänka nytt, samordna insatserna och skala upp det som fungerar bra, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg inom området kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.
  För mer information kontakta Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg
  031-367 62 11, peter.warda@businessregion.se

  Läs mer
 • 2018-02-01 14.04

  Nytt skolförslag på remiss


  Klassrum
  Den 1 februari beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att sända ett nytt skolförslag på remiss. Förslaget innebär att Tjörn ska ha två skolor för årskurserna 4-9, det vill säga både mellanstadiet och högstadiet.
  Det blir i Häggvall och Bleket och innebär både nybyggnation och renovering av de befintliga skolorna där. Övriga skolor blir F-3 skolor. Det innebär att barnökningen i förskolan ryms i befintliga lokaler och i de lokaler som blir över i F-3-skolorna.Förslaget har presenterats i en ny utredning. På grund av ökad inflyttning, förändringar i skolan och de luktproblem som två av kommunens skolor drabbats av hösten 2017 gjordes en utredning om hela skolstrukturen på Tjörn.Nuvarande två högstadieskolor föreslås få omfattande tillbyggnader och rustas upp för att även rymma årskurs 4-6, mellanstadiet. Det frigör plats i övriga skolor och förskolor som då kan ta emot ökningen av barn i lägre åldrar.Den första viktiga etappen blir att rusta upp och bygga ut Bleketskolan på södra Tjörn och Häggvallskolan på norra delen av ön. Delområdenas behov av förskolor kan tillgodoses genom anpassningar i befintliga skolor när mellanstadiet lämnar plats. I Myggenässkolan och Fridas hage behöver skolorna byggas till med fler förskoleavdelningar när nuvarande moduler tas bort. Under tiden som Bleket- och Häggvallskolorna byggs följs befolkningsprognosen noga för att slutligen kunna avgöra behovet av förskoleplatser i F-3 skolorna.F-3 skolorna blir mer flexibla och kan anpassas efter antalet barn i elevgrupperna. Det gör också verksamheten mindre konjunkturkänslig.Bleketskolan får ett mellan- och högstadium som rymmer fyra parallella klasser.Häggvallsskolan får ett mellan- och högstadium som rymmer fem parallella klasser.Vad sker just nu i de skolor som drabbats av luktproblem?Rönnängs skola Just nu går elever från Rönnängs skola i Långekärr och på Klädesholmen på grund av luktproblem. Arbetet går bra och eleverna kommer att kunna komma tillbaka till renoverad skola efter sommarlovet. Skolan har inte bara blivit av med luktproblem utan också fått nya fönster, renoverade klassrum med flera andra förbättringar. Fritidshemmen flyttar tillbaka redan till sommarlovet.Nästa steg i Bleketskolan Bleketskolan har drabbats av samma problem och delar av skolan måste ersättas med moduler under nybyggnation och renovering. Om årskurs 6 är kvar i Skärhamn och Rönnäng behövs drygt nio klassrum ersättas med moduler. Lokalerna i byggnad A och B samt matsal, verkstad och idrottshall används som vanligt.Den nya utredningen föreslår följande förslag till placering av moduler i Bleket:
  • En tvåvåningsmodul med fyra klassrum placeras där cykel- och mopedgaraget finns idag.
  • En tvåvåningsmodul med fyra klassrum placeras i södra ändan av fotbollsplanen längs gångvägen. Endast en liten del av nuvarande fotbollsplan används.
  • En mindre modul med uppehållsrum och elevcafé placeras framför byggnad A.
  • En sista modul placeras vid verkstadsbyggnaden som finns på skolans östra sida. Modulen ska rymma två salar för NO.
  Med dessa placeringar kan en nybyggnation och upprustning påbörjas samtidigt.Årskurs 6 i Rönnäng och Skärhamn För att minska antalet moduler i Bleket stannar årskurs 6 kvar i sina mellanstadieskolor, Skärhamn och Rönnäng. I Rönnäng sätts en modul med två klassrum upp för att klara lokalbehovet. I Skärhamn ryms eleverna i befintliga lokaler.
  Kontaktpersoner och informationAnn-Britt Svedberg
  Kommunchef
  0304-60 10 15
  ann-britt.svedberg@tjorn.se
  Martin Johansen
  Kommunstyrelsens ordförande
  0304-60 10 51
  martin.johansen@tjorn.se
  Benny Andersson
  Oppositionsråd
  0304-60 10 29
  benny.andersson@tjorn.se

  Läs mer
 • 2018-02-01 08.59

  Kulturlotsen guidar unga till en meningsfull fritid


  Johan Aksell, Tjörns kommuns kulturlots
  Johan Aksell är kulturlots på Tjörn. Han ska hjälpa unga att hitta rätt bland alla kulturaktiviteter som erbjuds i kommunen.
  Hundratals barn och unga tar del av Kulturskolans och Kultur- och fritidscentras många möjligheter. Men alla tar sig inte dit – och det är där kulturlotsen kommer in, en tjänst som funnits i knappt ett år.Målet är att nå barn som av någon orsak inte deltar i någon aktivitet – trots att de kanske gärna vill. De kan ha fastnat i att sitta hemma och spela dataspel, har svårt att ta sig till kulturskolans aktiviteter eller är osäkra på vad de vill ägna sig åt.– Att delta i aktiviteter kan skapa ett annat rum vid sidan av familj, skola och vänner där man får utforska sina intressen, sitt uttryck och sin identitet; upptäcka, utmanas och ges möjlighet att växa som människa, förklarar Johan Aksell.Alla barn kan få hjälp av kulturlotsen, men en viktig uppgift är att försöka nå unga som hamnat i utanförskap och som skulle behöva en fritidssysselsättning.– Ett barn i utanförskap kan leda till en jättekostnad för samhället i ekonomiska termer men ur en mänsklig synvinkel är priset mycket högre än så – det en sorg och en förlust som inte går att mäta, säger Johan Aksell.Det behöver inte vara barnet självt som kontaktar kulturlotsen, det kan vem som helst göra; lärare, elevvårdspersonal eller någon annan i barnets närhet, kanske en farfar eller en storasyster.
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se