Tjörns kommuns logotype
Land 3,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind E 0,9 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2018-04-20 15.06

  Snabbprotokoll från kommunfullmäktige


  Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson
  Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april
  Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en föredragning av Christina Harling från kommunens plan- och byggavdelning samt Anders Schedwin från Rönnängs Intresseförening. De informerade om arbetet med de s.k. Stråketgrupperna i Rönnäng och Skärhamn som syftar till att utveckla levande stråk i orterna. Anders informerade även om evenemanget ’Havets dag’ som Rönnängs intresseförening anordnar den 26 maj.På sammanträdet behandlades Tjörns kommuns årsredovisning 2017. I samband med detta fick kommunmedborgare möjlighet att ställa frågor till politikerna gällande årsredovisningen.I enlighet med revisorernas rekommendation så beslutade kommunfullmäktige också att bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna för räkenskapsåret 2017.Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 27 april 2018.
  Läs mer
 • 2018-04-19 14.29

  Vem blir Årets Tjörnbo?


  Sveriges flagga i Kalvesund (spegelvänd)
  Sedan 2005 har Tjörns kommun delat ut utmärkelsen Årets Tjörnbo varje nationaldag. Vem tycker du ska få den i år?
  Skicka förslag med motivering till Gun Alexandersson-Malm senast den 14 maj.
  Läs mer
 • 2018-04-16 16.39

  Anneli är fritidspedagog


  Anneli, fritidspedagog
  Anneli har ett av Sveriges viktigaste jobb – att utbilda barn på fritids.
  Här lär sig barnen samarbeta, de utvecklar språket, lär sig lösa konflikter och bygger upp sin självkänsla samtidigt som de får utlopp för sin kreativitet.– Det är ett privilegium att arbeta med barn på deras fritid. Här får deras lärande kombineras med leken. Jag får följa med och se hur deras sociala kompetens ökar och hur de växer som människor, säger Anneli Öfverström.Eget kapitel i läroplanenFritidshemmet har ett eget kapitel i läroplanen som går ut på att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.Anneli Öfverström arbetar på Briggens fritidshem i Skärhamns skola. Här möter hon dagligen barn i åldrarna 6–12 år, före och efter skoltid. Hon är också samordnare för de fyra fritidsavdelningar som finns på skolan. Varje avdelning har cirka 40 barn inskrivna.Anneli bestämde sig redan som 15-åring att hon ville jobba med barn och sökte barnskötarlinjen på gymnasiet. Sedan dess har hon utbildat sig till förskollärare och har sedan 1999 arbetat på fritids i Skärhamns skola.Samling varje dagNär barnen kommer till fritids samlar Anneli och hennes kolleger dem för en pratstund.– Samlingen är jätteviktig. Det är där jag möter dem och känner av hur deras dag har varit. Om någon verkar ledsen, går jag undan med den eleven efteråt och sitter och pratar en stund.Varje samling har ett tema. Det kan vara att berätta vad de gjort i helgen, att läsa högt, leka en lek, prata om sitt projekt eller träna mötesteknik i veckans fritidsråd. Efter samlingen har barnen olika aktiviteter – ibland arbetar de med sitt projekt, ibland väljer de själva att till exempel måla, leka, idrotta eller läsa.Entreprenörer på fritidsFör att ta vara på barnens egna idéer arbetar fritidshemmet med entreprenöriellt lärande. Det betyder att de får slutföra ett projekt från start till mål. Några barn jobbar till exempel med att göra en cirkus. Då behöver de se ut en ansvarig, inventera vilket material som behövs, se vad materialet kostar och besluta om vem som ska göra vad. Avslutningen på projektet blir själva föreställningen.– Det är viktigt att de slutför det de påbörjat, det är en viktig del i lärandet, säger Anneli. Fritidshemmet och skolan arbetar också tillsammans med olika teman. I vår är temat språklig utveckling. I skolan läser barnen mycket och när de kommer till fritids får de fortsätta med att göra egna sagor, som så småningom ska filmas med barnens läsplattor.LikabehandlingSnart ska Anneli Öfverström träffa sina kolleger i sin roll som samordnare. Mötet ska handla om fritidshemmets roll i skolans likabehandlingsplan. Om hur de kan jobba i barngruppen för att få ännu tryggare barn.– Alla som kommer hit ska må bra och känna sig välkomna. Vi vill bidra till att de känner en grundtrygghet och att de har förtroende för att vi finns där och lyssnar när de behöver det.
  Läs mer
 • 2018-04-16 13.34

  Vill du hyra ut boende till nyanlända Tjörnbor?


  Tak i Skärhamn
  Vi söker dig som har lägenhet, rum eller hus att hyra ut till nyanlända som vill bosätta sig i vår kommun och behöver en varaktig bostad.
  De som söke bostad har fått permanent uppehållstillstånd. De har fått en placering av Migrationsverket för att etablera sig i Tjörns kommun.Anmälan
  Läs mer
 • 2018-04-13 08.24

  Vad händer turismsäsongen 2018?


  Sillens dag, Klädesholmen
  Nu är det dags att samla näringsliv, föreningar och andra aktörer inom turismnäringen på Tjörn.
  Ett tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och även ta del av information som kan främja besöksnäringen på Tjörn.Torsdag 26 april kl 18.30–21.00
  Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn
  • Södra Bohuslän Turism och Tjörns kommun informerar kort om aktuella satsningar
   Bland annat presenteras kommande evenemang, Remember September och Världens svettigaste konstrunda

  • Natur- och äventyrsturism på Tjörn
   Patrik Forsling, Kajaktiv, berättar om sin passion för natur- och äventyrsturism. Olle Wängborg, Tjörns kommun, informerar om hur kommunen arbetar för att främja naturturismen

  • Adventure Travel World Summit
   – Världens största naturturismkongress i Göteborg hösten 2019

   Johan Engström, Turistrådet Västsverige, presenterar den internationella kongressen och hur den kan påverka besöksnäringen på Tjörn positivt. Som en del av Bohuslän, kan Tjörn bidra med att visa upp en del av vad Västsverige har att erbjuda för delegater från ATTA, Adventure Travel Trade Association
  • ”Laget Runt”
   Mötesdeltagarna delar med sig av sina planer för turiståret 2018!

  Vi bjuder på fika
  Ingen anmälan krävs
  Välkommen! Tjörns kommun och Södra Bohuslän Turism
  Läs mer
 • 2018-04-10 13.12

  Så gick Medborgarlöftet 2017


  Medborgardialog hösten 2016
  Polisen genomför riktade insatser och ska synas mer där ungdomar vistas. Kommunerna stärker det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser. Det är 2018 års medborgarlöfte.
  Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust arbetar under 2018 tillsammans mot droganvändningen bland unga.Så gick det med medborgarlöftet 2017
  Trafik Polisen lovade att genomföra minst 20 särskilt riktade insatser mot trafik och droger på utpekade platser i de tre kommunerna, med särskilt fokus på ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Polisen har under 2017 genomfört 36 riktade insatser: 16 i Stenungsund, åtta på Orust och tolv på Tjörn. Det har handlat om trafikövervakning och arbete mot narkotika.Trygghetsvandringar Kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovade att genomföra trygghetsvandringar i utpekade områden. Kommunerna lovade också att åtgärda det som framkommit under trygghetsvandringarna, utifrån vad som bedöms vara möjligt, och redovisa resultatet.
  • I Stenungsunds kommun har 10 trygghetsvandringar genomförts.
  • Tjörn har genomfört fem trygghetsvandringar i Myggenäs, Skärhamn och Kållekärr.
  • Orust har genomfört trygghetsvandringar i Ellös, Svanesund och Henån.

  Vanliga synpunkter vid trygghetsvandringarna har handlat om trafik och buskörningar, dålig sikt och bristande belysning. Det har åtgärdats genom att röja buskage och sly, se över belysning och placera ut farthinder. Synpunkterna är också ett viktigt underlag i kommunernas planarbete.
  Snabba insatser för unga Kommunerna lovade att kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen, så att tidigt stöd kan sättas in. Under 2017 har samverkan mellan kommunernas socialtjänster och polisen ökat. Samverkan sker regelbundet mellan polis, skolor, fritidsverksamhet och socialtjänst.
  • Polisen har tillsatt ungdomsutredare.
  • Stenungsund har tillsatt en resurs som har prioritet att hantera ungdomsärenden.
  • Tjörn har en socialsekreterare på plats hos polisen en eftermiddag varannan vecka.
  • Orust har rutiner för att kalla den unga misstänkta lagöverträdaren till socialtjänsten för ett samtal eller en förhandsbedömning om man ska öppna utredning.
  Direktkontakterna mellan polis och socialtjänst bidrar till att det snabbare kan bedömas vilket stöd ungdomen kan behöva.Vill du veta mer?Läs mer om trygghetsarbetet på våra webbplatser:Polisen.se/medborgarloften (sök efter din kommun), Orust.se, Stenungsund.se, Tjorn.se
  Läs mer
 • 2018-04-04 08.00

  Vårnumret av Vi på Tjörn har kommit!


  Omslag Vi på Tjörn nr 2017-6
  Vår hushållstidning Vi på Tjörn delas i dagarna ut till alla Tjörnbor.
  Du kan bland annat läsa om
  • satsningen på vård- och omsorgspersonal
  • vad Tjörnborna tycker om att bo på Tjörn
  • Anneli som jobbar som fritidspedagog.
  Du kan också hämta tidningen i Tjörns kundcenter eller ladda ner den som pdf-filPDF eller läsa den direkt som e-paper.länk till annan webbplatsHar du inte fått tidningen? Kontakta Tjörns kundcenter på tjorns.kundcenter@tjorn.se eller 0304-60 10 10. För att vi ska kunna reklamera till distributören behöver vi din fullständiga adress.
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se