Tjörns kommuns logotype
Land 7,5 °C Hav 5,5 °C
Medelvind ESE 0,4 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2017-03-28 09.27

  Pengar till projekt för barn och unga


  Barn
  Driver din förening eller verksamhet projekt för barn eller unga? Då finns det pengar att söka!
  Två gånger om året beviljar Strategisk samverkansgrupp medel till verksamheter/föreningar som vill göra projekt/satsningar som gynnar barn eller unga 0—24 år. Sista ansökningsdag är 31 mars .Strategisk samverkansgrupp består av representanter från kommunens förvaltningar och bolag. Gruppen har i uppdrag att samverka över förvaltningarna i arbete med barn och unga 0—24 år. Bland annat kan de bevilja vissa ekonomiska bidrag till verksamheter och föreningar.

  Kriterier för att kunna ansöka om medel hos Strategisk samverkansgrupp:
  • Medlen ska inte vara nivåhöjande utan gå till en punktinsats
  • Medlen ska inte gå till befintlig ordinarie verksamhet
  • Målet med verksamheten/insatsen ska vara förenligt med barn- och ungdomsplanens mål
  • Medel kan sökas av en förening, organisation eller kommunal verksamhet
  • En utvärdering/uppföljning ska lämnas in sedan aktiviteten/satsningen genomförts.
  Gruppen beviljar ansökningar två gånger om året. Senaste ansökningsdatum är sista mars respektive sista oktober.
  Skicka din ansökan tillAnna Orvefors
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Tjörns kommun
  471 80 Skärhamn

  Läs mer
 • 2017-03-27 16.25

  Föräldrautbildningar på Familjecentralen Måsen


  Skor - svartvit
  Kurserna hjälper föräldrar att förstå och hantera relationen till sitt barn.
  Tema skilda föräldrarBarn i Föräldrars Fokus (BiFF) är ett program som vänder sig till skilda föräldrar och föräldrar som är i processen att skilja sig, där konflikter upplevs som ett bekymmer i det gemensamma föräldraskapet.Vi träffas vid tre tillfällen och pratar om teman som
  • Hur påverkar skilsmässan våra barn?
  • Mitt ex och jag kan inte prata med varandra!
  • Vad kan jag göra som förälder för att underlätta för mitt barn?
  Kursen är på kvällstid och varje tillfälle är 2 timmar.Ledarskapsträning för tonårsföräldrarTonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet för ungdomen, men också för föräldern. För vårdnadshavare som upplever svårigheter i relationen med sin tonåring erbjuder vi stöd i form av samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation och verktyg att hantera situationer, förslag till alternativa förhållningsätt.Nu startar en grupp som träffas vid nio tillfällen på kvällstid.
  Varje tillfälle är 1 ½ timma. Några teman som är planerade:
  • Kommunikationen förälder – barn
  • beröm och uppmuntran av positiva beteenden
  • om att sätta gränser
  • att skapa goda cirklar
  • föräldraskap och ledarskap
  • från kontroll till koll.
  Är du intresserad av någon av utbildningarna?Kontakta Johanna Johannessen
  0304-60 13 84
  johanna.johannessen@tjorn.se
  Marie Mårtensson
  0304-60 18 67
  marie.martensson@tjorn.se

  Läs mer
 • 2017-03-27 15.10

  Träbåtsfestivalens nya koncept


  Hanna och Malin valde Tjörn
  Västkustens Träbåtsförening ingår stort sponsoravtal med Tjörns kommun.
  Avtalet ger Västkustens Träbåtsförening 300 000 kronor i utbyte mot utveckling. Fler aktörer ska vara delaktiga i Träbåtsfestivalen som i år äger rum den 15–16 juli i Skärhamn.Föreningen lovar också att arrangemanget stannar i Skärhamn i tre år. Pengarna ska bland annat användas till en projektledare som avlastar föreningen. Beloppet blir en del av arrangemangets totala budget. En styrgrupp skapas där Västkustens Träbåtsförening, det lokala näringslivet, Södra Bohuslän Turism och kommunen ingår.Nytänkande och traditionHonnörsord är nytänkande och tradition där förenings- och näringsliv arbetar tillsammans. Föreningen ska tillsammans med styrgruppen presentera nytänkande redan i festivalen 2017 och ta fram ett förslag till nytt koncept för de kommande åren. Utöver konceptet ska förslaget innehålla en ny organisationsstruktur och finansiering för kommande år. Träbåtsfestivalen ska använda det gemensamma platsvarumärket Tjörn – en del av Bohuslän för att stärka upplevelsen av en levande och attraktiv kommun.Tjörns strategi för sponsringSedan 2015 har Tjörns kommun en sponsringsstrategi. Den lyder:"Sponsringsaktiviteter i Tjörns kommunkoncern ska vara till ömsesidig nytta för Tjörns kommunkoncern och sponsortagare/givare och ge ett mervärde. Sponsringsaktiviteten ska stärka kommunkoncernens vision och de fyra övergripande strategiska målen* samt de värden kommunal verksamhet står för."Avtal reglerar parternas åtagandenI det affärsmässiga avtal som skrivs mellan Tjörns kommunkoncern och sponsortagare/-givare regleras vad parterna åtar sig. Krav på sponsortagare är till exempel att det inte får vara ett företag eller en organisation där samarbetet kan ifrågasättas av etiska skäl. Sponsortagaren ska dela kommunens demokratiska grundprinciper och ha en stabil ekonomisk grund utan skuldsättning, vare sig till det offentliga eller till andra aktörer.Aktörer som Tjörns kommun ingått sponsoravtal med tidigareDe senaste åren har följande sponsortagare ingått sponsoravtal med Tjörns kommun:
  • Tjörn Runt by Cowi
  • Åstol Aquathlon
  • Sillens Dag
  • Västkustens Träbåtsfestival
  • Tenson Tjörn Triathlon
  • Skärhamns Båtförening – marknadsföring av Tjörns gästhamnar på Båtmässan.
  I samtliga samarbeten har Tjörns kommun fått stor medial uppmärksamhet och varumärket Tjörn har synts väl.Vilka arrangemang kan Tjörns kommun sponsra?Tjörns kommun kan sponsra arrangemang som
  • har internationell, nationell och/eller regional attraktionskraft
  • stärker kommunens varumärke och ger Tjörn massmedial uppmärksamhet
  • visar nytänkande och entreprenörsanda, stärker traditioner eller berättar något om Tjörns historia och kulturarv.
  * De fyra strategiska målen finns beskrivna i riktlinjerna för sponsring (se länk till höger).
  Läs mer
 • 2017-03-27 14.53

  STO-frukost med Företagarnas vd


  Stenungsbaden
  Den 7 april kommer Företagarnas vd Günther Mårder till STO-frukost på Stenungsbaden.
  Günther redogör för hur näringsliv och politik kan skapa bättre förutsättningar för tillväxt, jobbskapande och en stark gemensam välfärd.Dag & tid: Fredag 7 april kl 8–9.30
  Plats: Stenungsbaden
  Passa på att träffa företagare, politiker och tjänstemän från Tjörn, Orust och Stenungsund under vår gemensamma företagarfrukost! Efter Günthers anförande kommer våra lokala politiker från de tre kommunerna att ha ett kortare panelsamtal om morgonens ämne: "Så här bygger vi ett STO att vara stolta över".Frukosten är kostnadsfri men föranmälan krävs senast 3 april. Här Anmäl dig till frukosten härlänk till annan webbplatsSTO-frukosten är ett samarrangemang mellan Tjörn, Orust och Stenungsunds kommuner samt Företagarna
  Läs mer
 • 2017-03-27 14.20

  Skattekväll för aktiebolag


  Skatteträff
  Funderar du på att starta aktiebolag eller är på väg att ombilda från annan bolagsform? Ikväll har du möjlighet att få svar på de vanligaste skattefrågorna.
  Det är Skatteverket och STO-kommunerna som bjuder in till en informationsträff om mindre aktiebolag.Dag & tid: Tisdag 28 mars kl 18–21
  Plats: Tingshuset, Varekil
  Du får veta mer om skatter, avgifter och hur Skatteverkets e-tjänster kan underlätta för dig. Du får även information om hur du som delägare i aktiebolag kan göra för att hantera och redovisa dina olika skatter på bästa sätt. Skatteverket förklarar varför det är nödvändigt att sköta bokföringen, och förstå hur preliminärskatten fungerar.Det blir även information om:
  • moms
  • arbetsgivaravgifter
  • kostnader

  Läs mer
 • 2017-03-27 09.38

  Hur ska vi fira nationaldagen?


  Sveriges flagga
  Vi vill utveckla firandet av nationaldagen den 6 juni. Men vi behöver din hjälp!
  Alla föreningar på Tjörn bjuds in till en träff för att diskutera hur nationaldagen ska firas i kommunen.Dag & tid: Tisdag 11 april kl 16.00.
  Plats: Lilla Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn.
  Kontakt: Gun Alexandersson Malm, 0706-65 29 60.
  Läs mer
 • 2017-03-24 11.57

  Vem blir Årets Tjörnbo?


  Sveriges flagga i Kalvesund (spegelvänd)
  Sedan 2005 har Tjörns kommun delat ut utmärkelsen Årets Tjörnbo varje nationaldag. Vem tycker du ska få den i år?
  Skicka förslag med motivering till Gun Alexandersson-Malm senast den 3 maj.
  Läs mer
 • 2017-03-24 11.32

  Snabbprotokoll från kommunfullmäktige


  Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson
  Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars.
  På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades bland annat om antagande av Idrottspolitiskt handlingsprogram för perioden 2016-2020. Programmet har tagits fram i samverkan med idrottsföreningarna i Tjörns kommun och distriktsidrottsförbundet - Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna väst.Kommunfullmäktige behandlade även frågan om medfinansieringsavtal för cirkulationsplatsen vid Vallhamn. Efter omröstning beslutade fullmäktige att godkänna medfinansieringsavtalet och den utökade kostnaden på 2,8 Mkr.Fullmäktige beslutade även att anta förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 28 mars 2017.
  Läs mer
 • 2017-03-24 08.02

  Rekordmånga väljer Tjörn!


  Hanna och Malin valde Tjörn
  Under 2016 tog Tjörn ännu ett stort kliv uppåt i befolkningsstatistiken. Folkmängden ökade med 269 personer och uppgår nu till 15 584 personer.
  För ett år sedan var det goda nyheter att Tjörn under 2015 ökat med 180 personer. Då var det en ökning som var nästan dubbelt så stor som året innan.År 2016 överträffas prognosen med råge när befolkningen ökar ännu mer, med 269 invånare. Den största förklaringen till ökningen är att fler flyttar in än flyttar ut. Många vill bo på Tjörn helt enkelt!Det föddes 164 nya Tjörnbor under 2016, vilket är 17 fler än 2015.Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB)
  Läs mer
 • 2017-03-23 11.56

  Vi filmar på Hakenäset


  Rörfilmning mars 2017
  Den 30 och 31 mars kommer vi att filma inuti va-ledningar på Hakenäset.
  Filmandet utförs av Svevia på uppdrag av Tjörns kommun. Syftet är att hitta läckor, skador som behöver åtgärdas och liknande.Du som bor i området kommer inte att behöva göra något särskilt.
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se