Tjörns kommuns logotype
Land 7,3 °C Hav 4,7*°C
Medelvind SE 4,5 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2019-03-20 17.48

  Blocketannons polisanmäls


  Bränningar
  En blocketannons där kommunens konstverk, den digitala skylten vid Myggenäs korsväg, Nordiska Akvarellmuseet samt avdelningen för kultur- och fritid erbjuds till försäljning har polisanmälts av Tjörns kommun.
  I annonsen uppmuntrades också till att förstöra genom att kasta sten eller plocka bort egendomen. Som avsändare i annonsen står Tjörns föräldrar. Annonsen är nu borttagen från Blocket.Vare sig kommunjurist eller kommunchef har tidigare i sina yrkesliv varit med om något liknande.- Några av de punkter som polisanmälan omfattar innebär försök till bedrägeri, säger Elisabet Ahlin, kommunjurist. I annonsen vill man sälja någon annans, det vill säga kommunens egendom. Att uppmuntra till att kasta sten är också att uppmana till skadegörelse.- Det här strider mot de demokratiska värderingar som all offentlig verksamhet vilar på, säger kommunchef Ann-Britt Svedberg.- Min allra första tanke var vilka förebilder dessa föräldrar är för sina barn. Vilka värderingar vill de sända vidare? Jag har svårt att tro att det verkligen är föräldrar på Tjörn som ligger bakom detta. Min erfarenhet är att föräldrarna på Tjörn är engagerade på ett seriöst sätt, fortsätter Ann-Britt Svedberg.- Jag värjer mig också kraftigt mot den avsaknad av respekt och oförskämdhet annonsen visar för mina medarbetare. Medarbetarna utför de uppdrag som politikerna har beslutat om och bidrar med sin kompetens till den höga kvalitet och attraktionskraft som Tjörns kommun har. Att vara anställd i Tjörns kommun ska inte innebära att bli uthängd på det här sättet, avslutar Ann- Britt Svedberg
  Läs mer
 • 2019-03-19 08.40

  Gratis påsläpp av vatten


  Vattenkran. Fotograf okänd
  Att få sitt dricksvatten avstängt och påkopplat, till exempel över vintern, kostar som regel en slant. Men ibland är det gratis.
  Varje vår och höst har vi särskilda dagar med gratis på- respektive avkoppling av vattnet. Olika datum gäller för olika öar.Gratis påsläpp våren 2019
  • 2 april: Tjörn och Klädesholmen
  • 4 april: Härön
  • 9 april: Åstol och Dyrön
  • 11 april: Tjörn och Klädesholmen
  • 16 april: Tjörn, Klädesholmen, Åstol, Dyrön och Härön
  Hör av dig till Tjörns kundcenter senast en vecka före önskat datum.För ytterligare information, se Påsläpp och avstängning av vatten.
  Läs mer
 • 2019-03-18 08.14

  Kommunfullmäktige sammanträder


  KF
  På torsdag den 21 mars sammanträder Tjörns kommunfullmäktige kl 18.30.
  Allmänheten är som vanligt varmt välkommen. Och som vanligt direktsänds sammanträdet på webben.Protokollet publiceras sedan det justerats, som regel en vecka efter sammanträdet. Meddelandet om att det justerats anslås på vår anslagstavla.
  Läs mer
 • 2019-03-12 09.08

  Arbeten på Tjörnbron


  Tjörnbron november 2012
  Från och med måndag den 25 mars kommer trafiken över Tjörnbron att påverkas. Då inleder Trafikverket ett omfattande underhållsarbete.
  Under perioden 25 mars–16 juni gäller följande för fordonstrafik över Tjörnbron:
  • Under hela denna tid kommer minst ett körfält att vara avstängt. Hastigheten över bron är sänkt till 50 km/h.
  • Kl 21–30, alla dagar i veckan, är två körfält avstängda. Trafiken kör växelvis i det öppna körfältet med hjälp av flaggvakt.
  • Kl 23–04.30 under vissa vardagsnätter stängs bron helt. Trafiken hänvisas till färjan Svanesund-Kolhättan. Avstängningarna kungörs på trafiken.nulänk till annan webbplats.
  Eftersom arbetet är väderberoende är det ännu inte klart när helavstängningarna kommer att göras.

  Även när bron är helt avstängd för övrig trafik kommer utryckningsfordon att släppas förbi. Gång- och cykeltrafik påverkas heller inte av avstängningarna.

  Arbetet går ut på att byta ut ett antal kablar. Detta är den första etappen. Nästa etapp kommer att inledas den 1 september, med samma trafiklösning.

  Läs mer
 • 2019-03-08 10.10

  Tjörn mest företagsamma i Göteborgsregionen  Den 7 mars presenterade Svenskt Näringsliv den årliga rapporten Företagsamheten. För andra året i rad tar Tjörns kommun hem storslam i Göteborgsregionen!
  Svenskt Näringsliv genomför årligen en granskning av Sveriges företagsamhet. Undersökningen är också en grund till de statistikparametrar som används i deras ranking av företagsklimatet i landets samtliga kommuner.Tjörn vinner för andra året i rad, kampen i Göteborgsregionen. Invånarna på Tjörn är de mest företagsamma: Nästan en femtedel äger eller driver ett företag! Siffran är nästan dubbelt så hög som för Göteborgs Stad där endast en tiondel är företagsamma. Men företagsamhet är inget landsbygdsfenomen, möjligen ett ö-fenomen då vi följs tätt av Öckerö, och i Fyrbodal placerar sig även Orust i topp!Tjörns kommun ligger även i topp avseende andelen företagsamma kvinnor och företagsamma yngre (16-34 år).Enda smolket i bägaren är att nyföretagandet backar något, en trend som dock är tydlig i hela Sverige. Tjörn har också en hög andel äldre företagare. Hela 27,6 % av våra företagare är äldre än 64 år. Det är en av anledningarna till att vi i januari genomförde en generationsskiftesdag i samverkan med bland annat Svenskt Näringsliv.På Sverige-nivå är företagsamheten störst i kranskommuner till Stockholm. Danderyd (28,4 %) och Lidingö (24,3 %) toppar listan. Företagsamheten ökar dock mest i Jokkmokk.
  Läs mer
 • 2019-03-05 09.36

  Förändringar i skolan för att hålla budgeten


  Skolbänk
  2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden slutade på minus 18,8 miljoner. Det är ett historiskt stort underskott.
  I kommunens budget finns målet om god ekonomisk hushållning och det målet ska uppfyllas. Så har inte skett i barn- och utbildningsnämnden. För att få ekonomin i balans krävs mycket kraftfulla åtgärder som gör att verksamheten håller sin budget.På grund av det stora underskottet under 2018 genomfördes en revision av ekonomiuppföljningen inom barn- och utbildningsnämnden. Av rapporten framgår att barn- och utbildningsnämnden har undvikit och alltför sent vidtagit åtgärder för att nå en ekonomi i balans.Inför barn- och utbildningsnämndens beslut den 28 februari om detaljbudget för 2019 bad man förvaltningen att ta fram förslag på åtgärder för att få balans i budgeten.- Beslutet orsakar konsekvenser som blir allvarliga. Samtidigt ska uppdraget att hålla oss inom tilldelad ram respekteras. Hittills har ett mycket gott samarbete med de fackliga organisationerna funnits vilket förvaltningen kommer att anstränga sig för att behålla, då all kunskap och kraft behövs i vår utsatta situation. Bland annat görs risk- och konsekvensanalyser, säger förvaltningschef Lena Eriksson.Förslag till åtgärder:
  • Åldersintegrerad undervisning
  • Översyn/effektivisering av tidigare extra personalresurs till förskolan
  • Översyn/effektivisering av stödfunktioner, till exempel Resurscentrum och administration
  • Om-/nyorganisation av Välkomsten
  • Översyn/effektivisering av omfattningen av lärares tjänster
  • Att lärare i större utsträckning vikarierar för varandra
  • Lära oss av och jämföra oss med andra, liknande kommuner och hur de får en ekonomi i balans i skolan
  • Att etablera kvalitativa rutiner för att tydligt och regelbundet följa upp och planera för följsamhet mot budget


  Läs mer
 • 2019-03-01 11.33

  Vilka ska bli årets pristagare?


  Sveriges flagga
  Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga.
  Sista nominerings- och ansökningsdag är måndagen den 15 april. Nomineringar görs av allmänheten och stipendiet för unga söks personligen.I år är det ungdomar födda tidigast 1999 som får söka stipendiet för unga.Utmärkelserna delas ut på Sveriges nationaldag, torsdag 6 juni, i Stenkyrka kyrka.Läs mer, nominera och ansök på www.tjorn.se/nominera
     
  Läs mer
 • 2019-03-01 07.00

  Dags att söka feriepraktik!


  Krattande i trädgårdslandet på Sundsby
  Är du intresserad av att skaffa dig arbetslivserfarenhet i sommar? Nu kan du ansöka om feriepraktik!
  Sommaren 2019 erbjuder Tjörns kommun tre veckors feriepraktik till skolungdomar skrivna i Tjörns kommun som går ut nian eller ettan på gymnasiet.Ansökningssidan (se länk till höger) är öppen den 1–31 mars. Besked om vilka som fått feriepraktik kommer under vecka 18, i början av maj.Vem kan söka?Ungdomar som går ut årskurs nio och första året på gymnasiet kan söka tre veckors feriepraktik.ArbetstiderDu får arbeta högst 75 timmar under de tre veckor som feriepraktiken pågår.Sommaren är uppdelad i tre perioder:
  1. 17 juni–5 juli
  2. 8 juli–26 juli
  3. 29 juli–16 augusti


  Läs mer
 • 2019-02-27 11.34

  EU-valet 2019


  Val till Europaparlamentet 2019
  Söndagen den 26 maj är det dags för val till Europaparlamentet. Förtidsrösta kan man göra från och med den 8 maj.
  Röstkorten skickas ut 2-8 maj till röstberättigade. Förtidsröstningen för valet börjar 8 maj och pågår till och med valdagen den 26 maj. Du kan förtidsrösta var som helst i Sverige där förtidsröstning finns. Ta med röstkort och legitimation.På vår sida om EU-valet 2019 kan du läsa om röstkort, lokaler för förtidsröstning och vanligt röstande med öppettider, brevröstning, och mycket mer.
  Läs mer
 • 2019-02-20 11.18

  Skolbibliotekarie – i demokratins tjänst


  Magnus Karlsson, bibliotekarie
  Som skolbibliotekarie har Magnus Karlsson två viktiga uppgifter – att locka till läsning och att öka elevernas kunskaper om källkritik, nätetik och informationssökning.
  Varje vecka är Magnus Karlsson ute i Tjörns klassrum och möter barn i alla åldrar. Ibland har han med sig läspåsar med väl valda böcker som han tipsar om. Ibland pratar han om något han kallar media och informationskunnighet.Här ingår flera av Magnus specialistområden källkritik, nätetik och informationssökning.– Källkritiken är central i dagens samhälle med ett ständigt informationsflöde och många falska nyheter. När jag hör en elev efter en lektion säga ”det där är inte fakta, det är en åsikt”, då blir jag hoppfull, säger Magnus Karlsson.Expert på källkritik i klassrummetI skolan blir Magnus expertis ett komplement till den ordinarie undervisningen, vare sig det gäller media och informationskunnighet eller bokprat.– Jag kan till exempel ha tre lektioner om nätetik, om våld och hot på nätet. Det blir oftast en bra grund för att klassen sedan ska fortsätta diskussionerna tillsammans med sin lärare.En läspåse till klassenNär Magnus kommer till en klass för att bokprata har han förberett sig noga innan genom att både läsa och välja böcker. Läspåsen han har med sig innehåller 25-30 titlar.– Jag berättar om böckerna och hjälper sedan till att matcha böcker till varje elev. Det är viktigt att innehållet, språket och tilltalet passar just den eleven.Det bästa som kan hända Magnus under en arbetsdag är bekräftelsen på att en läsare hittat rätt bok.– När eleven kommer tillbaka och berättar hur bra en bok var. När jag kan se att det där lässuget infunnit sig och eleven fått en aha-upplevelse. Då blir det en aha-upplevelse för mig också, säger Magnus Karlsson.Tre skolbibliotekarierPå Tjörn finns tre skolbibliotekarier på deltid och en litteraturpedagog. I stället för att som tidigare vara utplacerade på skolbiblioteken några timmar i veckan, arbetar de numera mest i klassrummet. På så vis når de fler elever.Skolorna kan boka lektionspaket med olika innehåll, till exempel bokprat, källkritik, nätetik och informationssökning.Bibliotekarierna samarbetar med lärarbibliotekarierna ute på skolorna (lärare som har bibliotekarieuppgifter i sin tjänst). Skolbiblioteken sköts främst av lärarbibliotekarier.UtbildningFör att bli bibliotekarie utbildar man sig i biblioteks- och informationsvetenskap på högskola. Utbildningen tar 3-5 år beroende på typ av examen.

  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se