Sommarparkering 2017

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Del av karta över Rönnäng med somarparkeringen vid Astrids Fisk

Under sommarmånaderna kommer ett antal extra parkeringsplatser att hyras ut i Rönnäng.

De 136 parkeringsplatserna kommer liksom tidigare år att finnas inne på Astrids Fisk AB:s område, under förutsättning att bygglov lämnas.

Erbjudandet skickas till fastighetsägare av fritidshus på öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv, Risön och Hättan. Även de som står i kö för boendeparkering i Rönnäng får erbjudandet. Erbjudandet skickas med vanlig post till berörda fastighetsägare i maj 2017. Enbart de fastighetsägare vars adress finns med i kommunens fastighetsregister får brevet. Om en fastighet har flera delägare skickas erbjudandet till den som står överst i vårt register.

Sommarparkeringen pågår 1 juni–31 augusti. Avgiften är 1800 kr/parkering.

Ansökan ska ha kommit in senast 2017-05-25. Efter detta datum hanteras de i mån av plats. Parkeringsplatserna kommer att lottas ut till de som ansökt.

En fastighet kan enbart knytas till en parkeringsplats. Parkeringsbeviset kan lånas ut till tredje part.

Ansökan kan göras via webformuläret på den här hemsidan eller Tjörns kundcenter på 0304-60 10 10.

När utlottningen är klar kommer resultatet att läggas ut på hemsidan. De som vinner utlottningen kommer även att få hem en bekräftelse med parkeringsbevis och faktura.

Sidan senast uppdaterad 2017-05-15 15.30

Mer information

Karta över sommarparkeringen

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se