Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 8,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Lämna externslam, ansökan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här ansöker du om att lämna externslam på Ängholmens reningsverk.

Efter en längre tids ombyggnation av verket startar mottagning av externslam under oktober. På Ängholmens reningsverk planeras en omfattande om- och tillbyggnad till och med år 2016. Under ombyggnationen har reningsverket begränsad mottagningskapacitet för externslam. Det kan även vara begränsad framkomlighet och bli restriktioner under vilka dagar och tider som mottagning av slam kan ske.

Den tekniska avdelningen behandla din ansökan och meddelar beslut inom senast 14 kalenderdagar efter att en komplett ansökan tagits emot. Beslutet och villkoren kan komma att ändras.

För närvarande är avgiften 192 kr/m3 plus moms. Avgiften kan ändras.

Obs! Om problem med drift eller administration kring slammottagningen uppstår kan slamleverantörer bli tvungna att lämna slammet vid ett senare tillfälle, eller till någon annan mottagningspunkt i en annan kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2014-10-01 10.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se