Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Dunkavlemyren, del av Nötsäter 1:311

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagen
Dunkavlemyren

Planområdet är beläget i centrala Skärhamn, där Skärhamns reningsverk ligger idag.

En grundförutsättning för planen är att reningsverket avvecklas. Detta beräknas vara genomfört under 2016.

Detaljplanen föreslår både bostäder, verksamheter och parkering samt vård i form av ett äldreboende. En framtida utbyggnad av kommunhuset medges också. Två friliggande enfamiljshus föreslås vid Nötsätervägen. Planen ska också säkerställa allmän platsmark och föreslår ett rekreationsområde med plats för lek och sport. Detaljplanen innehåller också cykelvägar samt gångstigar.

Bemannad utställning

Under utställningstiden hölls det "Öppet hus" i kommunhuset den 10 april 2014. Vid mötet fanns möjlighet att ställa frågor till kommunens handläggare.

Efter avslutad utställning har inkomna synpunkter sammanställts och bearbetning kan komma göras.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Åsa Jönsson, 0304-601159, asa.jonsson@tjorn.se.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dunkavlemyren_samrådsredogörelse _2010-05-03.pdföppnas i nytt fönster 56.3 kB 2014-03-31 16.22
Dunkavlemyren_VA_2014-02-24.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2014-03-31 16.22
GFB_utställning.pdföppnas i nytt fönster 232.4 kB 2014-03-31 16.22
Grundkarta_utställning.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2014-03-31 16.22
Illustration_utställning.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2014-03-31 16.23
Missiv Dunkavle.pdföppnas i nytt fönster 15.2 kB 2014-03-31 16.22
Planbeskrivning_utställning.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2014-03-31 16.23
Plankarta_utställning_A1.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2014-03-31 16.23
PM_2013-10-23.pdföppnas i nytt fönster 984.5 kB 2014-03-31 16.22
Rapport_Geo_rev_A.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2014-03-31 16.22
Sidan senast uppdaterad: 2015-10-28 16.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se