Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 8,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Infrastruktur i Rönnängsområdet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

Förslag färjelägen
Färjelägets placering i eller i närheten av Rönnäng. Färjan trafikerar Rönnäng, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön och är nuvarande linje 361 inom Västtrafiks verksamhet.

Var ska ett nytt färjeläge placeras på södra Tjörn?

Nu finns en rapport om tre möjliga nya färjelägen på södra Tjörn. En oberoende konsult har gjort en objektiv bedömning av för- och nackdelar med att ha ett nytt färjeläge vid Rönnängs brygga, Stansvik eller Vättnesvik.

Vintern 2013 fastställs tidplan

De inkomna yttrandena läses nu igenom att de förtroendevalda under sommaren. Ärendet kommer igen efter hösten där en tidplan för ärendets fortsatta behandlingar fastställs av kommunstyrelsens presidieutskott.

Stansvik kan, om fastigheten i en framtid blir tillgänglig, medföra byggnation av nytt färjeläge, anslutningsväg och anläggning av nya parkeringsmöjligheter vid Korda plast AB. I förslaget ingår också samma åtgärd som för Rönnängsalternativet att öka sjösäkerheten vid Tjörnehuvud.
Vättnesvik. Här finns idag oexploaterad terräng med branta bergssidor ner mot havet. Relativt stora åtgärder krävs här jämfört med övriga alternativ. Nytt färjeläge, angöringsväg, parkeringsmöjligheter och annan samhällsservice kan bli en realitet för området om detta läge blir aktuellt. I alternativet ingår också en översyn av möjligheter att utveckla andra lösningar än färjetrafik till Tjörnekalv.
Rönnängs brygga inbegriper uppgradering av befintligt färjeläge, förslag på lösning av parkeringsproblemen, översyn av trafiksituationen på Dalenvägen och breddning av farleden genom borttagning av bergklack vid Tjörnehuvud för att öka sjösäkerheten.

Handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-07 10.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se