Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind SW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Koholmen 1:206

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

Planområdet består av en fastigheten Koholmen 1:206 med magasinsbyggnad samt tillhörande kaj och brygga.

Planen syftar till att ändra användningen för befintlig magasinsbyggnad från område för industriellt och därmed jämförligt ändamål till bostad på ovanvåning och verksamhet (centrumverksamhet) på bottenvåning. Den nya detaljplanen skall även reglera byggrätten och upprätta utformning samt säkerställa tillfart för fastigheten. Förslaget möjliggör förbättrade allmänna vistelsemiljöer vid vattnet och att naturmarken inom planområdet får ett större skydd då strandskyddet inträder på del av vattenområdet inom fastigheten.

Samrådstid

Planförslaget är ute på samråd under tiden 2018-10-24 till och med 2018-11-14 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

Något samrådsmöte kommer inte genomföras under samrådstiden.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till Sektor Samhällsbyggnad 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 14 november 2018.

Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Upplysningar lämnas av handläggare:

Daniel Rutgersson 0304-60 15 27 daniel.rutgersson@tjorn.se

Åsa Jönsson 0304-60 11 59 asa.jonsson@tjorn.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FF Koholmen Koholmen 1_206 180917.pdf 67.4 kB 2018-10-24 09.22
Geoteknisk utredning Koholmen 1_206.pdf 2.6 MB 2018-10-24 09.22
Gestaltningprogram bryggor Klädesholmen.pdf 104.3 kB 2018-10-24 09.22
GK Koholmen Koholmen 1_206 180914.pdf 339.6 kB 2018-10-24 09.22
Missiv samråd_Koholmen 1_206.pdf 100.5 kB 2018-10-24 09.22
MKB Koholmen Koholmen 1_206_1_207.pdf 18.1 MB 2018-10-24 09.22
PB Koholmen 1_206_20181003.pdf 3.2 MB 2018-10-24 09.22
PK_IK Koholmen 1_206_181003.pdf 632.1 kB 2018-10-24 09.22
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sidan senast uppdaterad: 2018-10-24 13.41
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se