Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 8,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tångeröd 2:18 m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Samråd
 

Planens syfte är att möjliggöra bostäder samt förskola och/eller äldreboende i centrala
tätorten Höviksnäs.
Planen omfattar en utbyggnad av helårsboende med ca 30 bostäder i form av parhus,
kedjehus och fristående villor samt ca 40-50 bostäder i form av lägenheter i
flerbostadshus. Det finns också möjlighet till avstyckning av ett antal nya villatomter.
Centralt i området prövas yta för lek och rekreation och planen omfattar också
utbyggnad av flera nya lokalgator.

Samrådsmöte

Välkomna på samrådsmöte i Häggvallsskolans aula i Höviksnäs den 14 november 2018, klockan 18.00 – 19:30.

Vid mötet finns möjlighet att ställa frågor till kommunens handläggare och till politiker i kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 2018-10-31 till och med 2018-11-28 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt iHäggvallskolans bibliotek.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas tillTjörns kommun, Sektor Samhällsbyggnad, 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 28 november 2018.


Planhandlingar


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationskarta Tångeröd 2-18 SAMRÅD 2018-10-02.pdf 973.1 kB 2018-10-30 11.19
GK Tångeröd 2_18 2018-09-13.pdf 1.8 MB 2018-10-30 11.19
Missiv samråd_Tångeröd.pdf 114.1 kB 2018-10-30 11.19
PLANBESKRIVNING Tångeröd 2-18 SAMRÅD 2018-10-02 uppdaterad 2018-10-15.pdf 8.3 MB 2018-10-30 11.19
Plankarta Tångeröd 2-18 SAMRÅD 2018-10-02.pdf 758.6 kB 2018-10-30 11.19
Remisslista Tångeröd.pdf 136.2 kB 2018-10-30 11.19

 

Utredningar


Sammanställning av workshopPDF

Sammanställning av workshop 19 januari 2017

Syftet med arbete var att identifiera tillsammans med medborgarna befintliga värden och brister i området, samt ta fram en bild av vilka behov för förändring och utveckling som finns och vilka kvaliteter som är viktig att bevara.

Nedan finns gruppernas arbete sammanställt i text- och kartform om du vill läsa mer. Resultatet kommer att användas i det fortsatta planarbetet.

Kartor

NulägeskartaPDF

ÖnskekartaPDF

Sidan senast uppdaterad 2020-02-03 11.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se