Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,2 °C
Medelvind SW 3,6 m/s

Arbeten på Tjörnbron

Tjörnbron november 2012

Trafikverkets underhållsarbete på Tjörnbron påverkar trafiken, särskilt nattetid.

Under perioden 25 mars–16 juni gäller följande för fordonstrafik över Tjörnbron:

  • Under hela denna tid kommer minst ett körfält att vara avstängt. Hastigheten över bron är sänkt till 50 km/h.
  • Alla nätter i veckan, kl 21–04.30, är två körfält avstängda. Trafiken kör växelvis i det öppna körfältet med hjälp av flaggvakt.
  • Kl 23–04.30 under vissa vardagsnätter stängs bron helt. Trafiken hänvisas till färjan Svanesund-Kolhättan. Avstängningarna kungörs på trafiken.nulänk till annan webbplats.

Eftersom arbetet är väderberoende är det ännu inte klart när helavstängningarna kommer att göras.

Även när bron är helt avstängd för övrig trafik kommer utryckningsfordon att släppas förbi. Gång- och cykeltrafik påverkas heller inte av avstängningarna.

Arbetet går ut på att byta ut ett antal kablar. Detta är den första etappen. Nästa etapp kommer att inledas den 1 september, med samma trafiklösning.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-02 08.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se