Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2017?

Skola - mattetal på svarta tavlan

Barn- och utbildningsförvaltningen kontrollerar att rätt avgifter för förskola, dagbarnvårdare, fritidshem samt fritidsklubb debiterades under 2017.

Tjörns kommun har gjort en avgiftskontroll av de familjer som hade kommunal förskola/dagbarnvårdare eller fritidshem under 2017.

De inkomstuppgifter familjerna lämnat kommer att jämförs med taxerad årsinkomster hos Skatteverket.

Det är vårdnadshavarna som meddelar vilken inkomst familjen har och de har även ansvar att meddela när det blir förändringar.

Barn- och utbildningsförvaltningen vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller.

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift har betalats kommer en avgiftsjustering att ske. Om en familj betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om en familj har betalat för mycket görs en utbetalning.

 

Vanliga frågor och svar om avgiftskontroll


Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register delas med 12.

Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du/ni lämnat och som är registrerad hos Tjörns kommun.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i Barn- och utbildningsförvaltningen på Tjörn har beslutat att denna kontroll ska genomföras.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka.

Vi har gått isär, vem av oss ska i så fall betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2017 så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Varför kontrollerar ni mot 2017, så långt bakåt i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2018. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

(Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Kontakta Soltak 0771-180810, val 3

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

När du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Skicka till: barnomsorg@tjorn.se därefter gör vi en utredning och skickar ett svar till dig.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?

Information om förfallodag finns på fakturan.

Vad har jag gjort för fel, om jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift via vår hemsida.

En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har.

Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster
Sidan senast uppdaterad 2019-12-17 13.26

Kontakt

Tjörns barnomsorg
barnomsorg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se