Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Förslag till framtidens skola

Hög- och mellanstadiet samlade på två platser. Övriga skolor blir f-3-skolor.

Kommunkansliets förvaltning har lämnat ett förslag till hur framtidens skola på Tjörn ska bli.

Nu går förslaget ut på remiss till de olika facknämnderna i kommunen och vi får se vilka synpunkter som kommer in. Därefter väntas politiskt beslut i vår.

Förslaget innebär att det blir två skolor Bleket och Höviksnäs med elever i årskurs 4-9.

I Höviksnäs läggs högstadiet i Häggvallskolan och mellanstadiet i Fridas Hage. Även i Bleket läggs årskurs 4-6 och årskurs 7-9 i separata byggnader.

Rönnäng, Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs blir f-3 – skolor med förskola och fritids. Tångeröd påverkas inte.

Skolorna får en modern standard som kan göras med mindre omfattande ny- och tillbyggnader på relativt kort tid.

Med förslaget hushållar vi väl med Tjörnbornas skattepengar eftersom nyttjandegraden av lokaler ökar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11 15.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se