Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Gör du höstfint i trädgården? Ha koll på växtvärstingarna!

Parkslide

Parkslide

Här får du råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård.

Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande arter. Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen och orsakar kostbara skador bland annat på biologisk mångfald.

Information om vad du som har hand om en trädgård ska tänka pålänk till annan webbplats.

Parkslide

En mycket besvärlig växt är parkslide. Det är en invasiv främmande art som kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. Dess rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan via sprickor tränga igenom asfalt, dränering, betong och avlopp. 

Information om parkslidelänk till annan webbplats

Rapportera främmnade arter

Har du stött på en invasiv främmande art ute i naturen? Rapportera! Det är till stor hjälp att veta var invasiva främmande arter finns för att begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids.

Rapportera till Artdatabanken, www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats eller www.artdatabanken.selänk till annan webbplats.

Container för invasiva arter på återvinningscentralen.

Container för invasiva arter på återvinningscentralen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-18 13.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se