Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kommunjuristen förklarar: Kommunallagen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skrift om Utjämningssystemet blå

Under 2019 får du kortfattade förklaringar av de lagar som styr kommunens verksamhet. Vår kommunjurist, Elisabet Ahlin, börjar med att förklara kommunallagen.

I mitt dagliga arbete hanterar jag frågor kring en mängd olika lagar.

Den viktigaste är kommunallagen. Kommunallagen kompletterar grundlagen som slår fast att vi har kommunalt självstyre i Sverige.

Det kommunala självstyret innebär att beslut ska fattas så nära medborgare som möjligt, på lokal nivå. Lagen talar om hur en kommun ska styras, som att kommunfullmäktige är högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och de beslut som fattas offentliggörs på kommunens webbaserade anslagstavla. Om du som kommunmedlem anser att ett beslut har fattats på fel sätt eller att kommunen har överskridit sina befogenheter kan du överklaga det till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning.

Kommunallagen reglerar också vad kommunen får ägna sig åt och hur kommunen får organisera sig. Till exempel att kommunen med vissa begränsningar får överlämna uppgifter till hel- eller delägda bolag (till exempel Tjörns bostadsbolag TBAB), föreningar eller till privata utförare.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-06 14.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se