Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Många förslag till ny skolstruktur

Brännboll på Rönnängs skola

Hur ska det bli med skolor och förskolor på Tjörn i framtiden? Det finns både kortsiktiga och långsiktiga förslag på olika lösningar.

Det är politikerna som beslutar hur Tjörns skolor ska vara i många generationer framåt och hur mycket det får kosta. Utgångspunkten är att Tjörns nuvarande skollokaler är omoderna och dyra.

Oavsett vad som i slutänden beslutas, är det klart att krav på specialsalar, ändrade behörigheter, stadieindelningar, rekrytering och samhällsekonomi gör att vi, på sikt, måste förändra lokalerna.

Tre viktiga slutsatser

De tre viktigaste slutsaterna är:

1. Det är viktigt att ta hänsyn vilka lokaler som finns i dag och att ha ett helhetstänk.

2. Det är en fördel att ha flera stadier på samma skola. Då kan man satsa på specialsalar och andra lokaler som kan utnyttjas mer effektivt. Det blir också bättre kvalitet på undervisningen med behöriga ämneslärare som kan undervisa på flera stadier.

3. Det är en fördel att ha skolor med flera parallellklasser. Då kan man erbjuda mer attraktiva lärartjänster samtidigt som det behövs färre antal lärare och färre antal salar.

Mellanstadiet mera likt högstadiet i undervisningen numera

Sedan skolorna på Tjörn byggdes har det skett stora förändringar i skolan. Då räckte det för en mellanstadieklass att ha ett ”vanligt” klassrum hela veckan, utom möjligen på idrottslektionerna då klassen förflyttades till skolans egen (eller en närliggande skolas) idrottshall. Endast ett fåtal barn gick på fritidshem.

Sedan dess har läroplanen ändrats och inte bara högstadiet, utan även mellanstadiet, har numera behov av specialsalar (i till exempel hem och konsumentkunskap, bild och naturvetenskapliga ämnen). Specialsalar är dyra att bygga och måste därför användas hela dagen av flera klasser.

De flesta barn går på fritids

Dagens skolor på Tjörn är inte heller från början byggda för att rymma stora grupper i fritidshemmen.

Attraktiva lärartjänster för att kunna rekrytera

Ungefär hälften av Tjörns lärare går i pension inom tio år. Därför måste skolorna på Tjörn vara tillräckligt attraktiva för att få behöriga lärare att söka sig hit. En lärare i slöjd eller bild är lättare att rekrytera till den skola som kan erbjuda en heltidstjänst där läraren kan undervisa i flera parallella klasser på samma ställe.

För att få ihop ekvationen med de olika krav som ställs, behöver skolorna ha fler paralleller än i dag.

Lärarbehörigheterna har ändrats

Också kraven på lärarbehörighet har ändrats. Förr i tiden hade en lärare behörighet i alla ämnen på låg- och mellanstadiet. Nyutbildade lärare idag har behörighet i färre ämnen. Det är enbart lärare med lärarlegitimation som får sätta betyg och betyg ges från och med årskurs sex.

Användning av skolans lokaler även efter skoltid

Genom att lokalerna utformas på ett attraktivt sätt kan de användas för flera olika ändamål efter skoltid. Det kan också ge hyresintäkter till skolan som minskar driftskostnaderna.

Olika alternativ

Analysen presenterar flera olika långsiktiga alternativ med konsekvenser – från att bygga en enda storskola till att ha fem F–9-skolor (från förskoleklass till nian) i kommunen.

Andra alternativ däremellan är två F–9-skolor i kombination med tre F–3-skolor eller en F–9-skola i kombination med fyra F–3-skolor. Totalt presenteras sju olika grundstrukturer i analysen.

Det kan komma att bli en blandning av skolstrukturer över tid. Det som är mest akut på kort sikt är att lösa situationen på Fridas hage, en F–5-skola som i dag är överfull.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-16 07.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se