Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Medborgarundersökning 2019

Resultatet av årets medborgarundersökning är till stora delar sig likt från tidigare år. Det är framförallt fyra frågor där vi får ett sämre resultat.

Det gäller hur många procent som rekommenderar Tjörn som plats att leva och bo. Det är också tre kommunala verksamheter som får lägre betyg av Tjörnborna.

Det är förskolan, grundskolan och vattenfrågorna

- Det är inte helt oväntat, säger Ann-Britt Svedberg, kommunchef. 2019 har vi haft både besparingar i skolan och bevattningsförbud för Tjörnborna.

Självklart har de flesta känt en oro för om vattnet ska räcka, men nu är våra vattentäkter fyllda till brädden. Flera åtgärder är genomförda och ytterligare åtgärder är på gång för att långsiktigt säkra vår vattenförsörjning.

Det är också tydligt att medvetenheten om att vatten är en ändlig resurs har ökats.

Inom skolan stod det tidigt klart att här behövdes göras något för att få ordning på ekonomin, vilket varit ett hårt arbete under året.

Underlag för beslutet om ny skolstruktur för Tjörn är snart klart. Det är ett beslut som påverkar flera generationer barn de kommande 40-50 åren och investeringarna är stora så beslutet måste vara väl genomtänkt. Även resultat för påverkan och förtroende har lägre siffror än tidigare år.


Sidan senast uppdaterad: 2019-12-30 12.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se