Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ny tobakslag

Askkopp - Wikimedia

Från den 1 juli gäller en ny tobakslag. Det innebär bland annat att fler platser utomhus omfattas av rökförbud.

Sedan tidigare är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Nu blir det även rökfritt på följande utomhusmiljöer:

  • Uteserveringar
  • Områden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • Inom inhägnade idrottsanläggningar
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde, exempelvis mataffärer, restauranger, järnvägsstationer, lokaler för hälso- och sjukvård och entréer till statliga och kommunala myndigheter

Rökförbudet omfattar även fler produkter:

  • Rökt tobak (cigaretter)
  • Inhalerad tobak som förångats (exempelvis tobak i vattenpipa)
  • E-cigaretter
  • Rökta örtprodukter
  • Produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis vattenpipa med annat innehåll än tobak

Vad behöver de ansvariga göra (fastighetsägare/markägare/hyresgäster)?

• sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet
• ta bort askkoppar från rökfria miljöer.
• informera om rökförbudet.

Om en person trots tillsägelser röker ska den avvisas. Det finns dock ingen rätt för den ansvarige att avlägsna en person som röker; det får endast polisen och ordningsvakter göra. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-02 15.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se