Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind ENE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Patienten i centrum med vårdplanering via video

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vårdplanering med Britta Farsén

När Britta Farsén, 70, skulle skrivas ut från sjukhuset, planerades hennes fortsatta vård i ett videomöte mellan sjukhuset och Tjörns kommun.

Britta placerades närmast kameran, eftersom hon var huvudpersonen. Med på mötet fanns också hennes man Bengt-Åke, en vårdplaneringssjuksköterska, en arbetsterapeut och en fysioterapeut. På en TV-skärm fanns personalen på Tjörn – biståndshandläggare, planeringsansvarig sjuksköterska i hemsjukvården, undersköterska i trygg-hemma-teamet och arbetsterapeut från kommunrehabiliteringen.

– Det var väldigt organiserat och effektivt. Alla fick komma till tals i tur och ordning och vi fick en bra bild av hur Brittas vård skulle fortsätta efter att hon kom hem, säger Bengt-Åke Farsén.

Så fungerar en vårdplanering

En vårdplanering är ett möte som hålls precis innan patienten ska åka hem från sjukhuset. Mötet går ut på att kartlägga vilken hjälp patienten ska få hemma. Det kan handla om till exempel hemtjänst, trygghetslarm, om tekniska hjälpmedel och sjukvård. Därför är det också många personer som är inblandade.

Lång rehabilitering

Britta behövde mer hjälp i början. En sjukgymnast kom hem till henne var fjortonde dag för att hon skulle träna på att gå med sin rullator, öva upp styrkan i armarna med hantlar och så vidare. Efter att hon drabbats av den akuta neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, var hon först medvetslös i cirka en månad och låg i respirator 2,5 månader. Drygt tre månader efter insjuknandet tog hon sina första steg. Hon kommer att bli återställd, men det tar tid.

– Jag mådde mycket bättre bara av att komma hem, så det var bra att vården kunde fortsätta hemma. Och de som var med på mötet, var dem jag träffade hemma sedan, säger Britta.

Hemtjänst och hemsjukvård

När vi träffar Britta och Bengt-Åke har det gått nästan sju månader sedan hon blev sjuk. Nu kan hon gå utan rullator hemma och behöver inte längre så mycket hjälp. Hemtjänsten kommer varje morgon och hjälper henne på med stödstrumporna, en god hjälp för att få bättre blodcirkulation i benen. En sjuksköterska från hemsjukvården kommer en gång i veckan och gör i ordning hennes mediciner, byter förband runt nålen och tar prover vid behov.

Kvalitet och patientsäkerhet

Vårdplanering via video infördes för ungefär två år sedan. Innan dess åkte en biståndshandläggare och i bästa fall en sjuksköterska från Tjörn till Kungälv eller andra sjukhus flera gånger i veckan för att vara med vid vårdplaneringar. Men det är inte bara tid som sparas, även kvaliteten och patientsäkerheten blir bättre nu, menar Marie-Louise Andersson, biståndshandläggare i Tjörns kommun.

– Nu kan alla som behöver vara med i patientens fortsatta vård vara med på mötet. Det kan vara en sjuksköterska från vårdcentralen, rehab-personal, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. Det blir helt andra möjligheter när man kan koppla upp sig via video. Om anhöriga finns i andra delar av landet, kan de också vara med, säger Marie-Louise Andersson.

Inget hinder för äldre

Det är ytterst sällan som någon patient tycker tekniken är något hinder. Tvärtom, är många fascinerade över hur bra det fungerar, menar Marie-Louise Andersson.

– De flesta är ju äldre, men verkar inte tycka att det känns främmande att prata med någon på en skärm. Patienten kommer också mer i centrum nu, säger Marie-Louise Andersson. Hemma hos Britta och Bengt-Åke knackar det på dörren. Det är sjuksköterskan från hemsjukvården Anncatrin Lorentsson som kommer och ska dosera veckans mediciner.

– Det har fungerat jättebra hela vägen från sjukhuset och hem. Och det blev en bra övergång tack vare vårdplaneringen. Jag tror det blev mer strukturerat tack vare den nya tekniken och det kändes tryggt att så många engagerade sig i hur jag skulle få det när jag kom hem, säger Britta Farsén.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-17 09.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se