Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind WSW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu kan du med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi får bättre kunskap om grundvattnet i kommunen.

Registrera din brunn genom att fylla i e-formuläret på webben.länk till annan webbplats

Flera fördelar med att brunnen är registrerad

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.
  • Informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.


 

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-12 14.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se