Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,7 °C
Medelvind WSW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Så funkar kommunal ekonomi

Hundralappen: Hit går dina pengar

Var kommer pengarna ifrån och vad används de till?

Alla som är skrivna på Tjörn och arbetar betalar en del av sina inkomster i skatt till kommunen.

Under 2018 fick kommunen in 832,6 miljoner i skatteintäkter från Tjörnborna. Utöver skattepengarna får kommunen också in pengar från olika avgifter (till exempel barnomsorg och VA) och statsbidrag.

Inkomstutjämning

En del av statsbidraget kommunen får in kommer från den så kallade inkomstutjämningen. Den kallas ibland för Robin Hood-skatten, eftersom den bygger på att kommuner vars invånare har högre inkomster måste dela med sig av sina skattepengar till kommuner vars invånare har lägre inkomster. För Tjörns del innebar det att vi fick ungefär 40 miljoner extra för 2018.

Kostnadsutjämning

Å andra sidan finns det också en kostnadsutjämning. Här får Tjörn en lägre standardkostnad än genomsnittskommunen i Sverige och får i stället betala tillbaka pengar. Här tar man i uträkningen hänsyn till en kommuns ”struktur”, till exempel geografi, tätorter, utbildningsgrad, antal barn i olika åldrar, löner, kollektivtrafik med mera. Tjörn betalade tillbaka ungefär 40 miljoner under 2018, eftersom Tjörn anses ha en gynnsam sådan kostnadsstruktur. Resultatet för Tjörns del blir alltså ungefär plus minus noll när inkomstutjämning och kostnadsutjämning betalats in respektive ut.

Avgifter från Tjörnborna

Andra intäkter kommunen får in är de avgifter Tjörnborna betalar för olika tjänster. Avgift för vatten och avlopp (VA) är exempel på en avgift som ska vara ”självfinansierande”. Det vill säga avgifterna ska täcka de kostnader kommunen har, en praxis som tillämpas i hela landet. Exempel på några verksamheter som delvis finansieras av avgifter är barnomsorg och äldreomsorg. Sammanlagt fick kommunen in cirka 151 miljoner kronor i avgifter under 2018.

Hur mycket pengar blir det?

Lägger man ihop skatteintäkter, avgifter och diverse statsbidrag hamnar intäkterna för Tjörns kommun under 2018 på cirka 1,1 miljarder kronor.

Vad får vi för pengarna?

Rent vatten i kranarna, förskolor till våra småbarn, skolor till lite större barn, äldreomsorg till våra anhöriga, daglig verksamhet för funktionsnedsatta, föreningsliv, integrationsinsatser för nyanlända, friluftsliv, moderna avloppsverk, kulturskola, fritidshem och mycket, mycket mer. Hundralappen här ovan visar hur stor procent av intäkterna som användes till olika verksamheter under 2018. Som du kan se går över 80 procent av de kommunala pengarna till förskola, skola och omsorg.

Vem bestämmer vart pengarna ska gå?

Våra folkvalda politiker bestämmer vart pengarna går. Du kan alltid följa kommunfullmäktiges sammanträden, på plats eller hemifrån via webben, när politikerna debatterar och beslutar hur pengarna ska fördelas. Då bestäms hur mycket pengar varje nämnd (till exempel barn- och utbildningsnämnden) ska få. Sedan arbetar nämnderna vidare med sina detaljbudgetar, något som ska vara klart i november.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-12 14.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se