Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 17,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Samråd: Fördjupad översiktsplan för havet

Fram till den 25 mars kan du lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Planen beskriver rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i fem ämneskategorier:

 • Natur och kultur
 • Friluftsliv och besöksnäring
 • Maritima näringar
 • Transporter
 • Totalförsvar.

Handlingar

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Planen finns också utställd i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

Synpunkter

Har du synpunkter på planförslaget? Skicka in dem skriftligt senast 25 mars 2020 till Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån eller via e-post till samhallsutveckling@orust.se.

Vad är syftet med planen?

Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Några inslag i förslaget till fördjupad översiktsplan är:

 • Stigfjorden mellan Tjörn och Orust är ett innanhav med många olika intressen. Naturvärden ska samsas med musselodlingar och båtliv.
  I den nya planen föreslås olika områden för olika ändamål.
 • Möjlig färjetrafik mellan Tjörn och Kungälv i ett område av Hakefjorden.
 • Utredning av utökat fiskefritt område i Hakefjorden.
 • Vindkraft långt ute till havs – utom synhåll från land.
 • Område för testanläggningar för energiproduktion utanför Orust.
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-20 16.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se