Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind NE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Skolbibliotekarie – i demokratins tjänst

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Magnus Karlsson, bibliotekarie

Magnus med några av sina ”källspanare”, populära bland de yngre barnen. Källspanarna heter Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför.

Som skolbibliotekarie har Magnus Karlsson två viktiga uppgifter – att locka till läsning och att öka elevernas kunskaper om källkritik, nätetik och informationssökning.

Varje vecka är Magnus Karlsson ute i Tjörns klassrum och möter barn i alla åldrar. Ibland har han med sig läspåsar med väl valda böcker som han tipsar om. Ibland pratar han om något han kallar media och informationskunnighet.

Här ingår flera av Magnus specialistområden källkritik, nätetik och informationssökning.

– Källkritiken är central i dagens samhälle med ett ständigt informationsflöde och många falska nyheter. När jag hör en elev efter en lektion säga ”det där är inte fakta, det är en åsikt”, då blir jag hoppfull, säger Magnus Karlsson.

Expert på källkritik i klassrummet

I skolan blir Magnus expertis ett komplement till den ordinarie undervisningen, vare sig det gäller media och informationskunnighet eller bokprat.

– Jag kan till exempel ha tre lektioner om nätetik, om våld och hot på nätet. Det blir oftast en bra grund för att klassen sedan ska fortsätta diskussionerna tillsammans med sin lärare.

En läspåse till klassen

När Magnus kommer till en klass för att bokprata har han förberett sig noga innan genom att både läsa och välja böcker. Läspåsen han har med sig innehåller 25-30 titlar.

– Jag berättar om böckerna och hjälper sedan till att matcha böcker till varje elev. Det är viktigt att innehållet, språket och tilltalet passar just den eleven.

Det bästa som kan hända Magnus under en arbetsdag är bekräftelsen på att en läsare hittat rätt bok.

– När eleven kommer tillbaka och berättar hur bra en bok var. När jag kan se att det där lässuget infunnit sig och eleven fått en aha-upplevelse. Då blir det en aha-upplevelse för mig också, säger Magnus Karlsson.

Tre skolbibliotekarier

På Tjörn finns tre skolbibliotekarier på deltid och en litteraturpedagog. I stället för att som tidigare vara utplacerade på skolbiblioteken några timmar i veckan, arbetar de numera mest i klassrummet. På så vis når de fler elever.

Skolorna kan boka lektionspaket med olika innehåll, till exempel bokprat, källkritik, nätetik och informationssökning.

Bibliotekarierna samarbetar med lärarbibliotekarierna ute på skolorna (lärare som har bibliotekarieuppgifter i sin tjänst). Skolbiblioteken sköts främst av lärarbibliotekarier.

Utbildning

För att bli bibliotekarie utbildar man sig i biblioteks- och informationsvetenskap på högskola. Utbildningen tar 3-5 år beroende på typ av examen.


Sidan senast uppdaterad: 2019-03-04 11.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se