Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns kommun har lägst sjukfrånvaro inom GR-kommunerna

Boll i nät

Sjukfrånvaron har minskat under 2019 i flera av Göteborgsregionens kommuner. Hos oss är sjukfrånvaron 6,5 procent för samtliga månadsanställda januari-augusti. 

här beskriver Sara Alfredsson, HR-chef på Tjörn, på GR:s nyheter hur det aktivt har arbetats med att minska sjukfrånvaron

Sara Alfredsson, HR-chef i Tjörns kommun, är stolt över att de nu har lägst sjukfrånvaro i Göteborgsregionen (januari–augusti 2019). Hon beskriver hur de har arbetat aktivt på flera fronter för att minska sjukfrånvaron:

– Vi har erbjudit rehabiliteringsutbildning till samtliga chefer under året. Under våren och hösten 2019 har personal- och hälsodialoger genomförts med chefer som har enheter med sjukfrånvaro över tio procent. Syftet är att stödja chefen i sjukfrånvaron och hälsan på arbetsplatsen. Personal- och hälsodialogen ger möjlighet för chefen att kontinuerligt med jämna intervaller i lugn och ro ”tänka personal” och därigenom upptäcka de tidiga signalerna som kan peka på att en grupp eller medarbetare inte mår bra. Därigenom kan vi på ett tidigt stadium stötta på grupp- och individnivå.

Sara Alfredsson lyfter också fram samarbetet med Försäkringskassan:

– Under 2019 har kommunen ett samarbetsavtal med Försäkringskassan vilket innebär att vi har specifika handläggare till kommunens anställda samt att vi regelbundet följer upp sjukfrånvarotalen tillsammans och har avstämningsmöten.

Hon är också glad över det interna samarbetet i kommunen:

– Vi har haft ett bra samarbete med förvaltningarna och HR för stöd och service.

Fler exempel på insatser som Tjörn har genomfört för att minska sjukfrånvaron:

  • Interna utbildningar för chefer under året, som bland annat kommunikativ ledarskapsutbildning
  • Mentorprogram över kommungränserna
  • Friskvårdspengen höjdes i början av året till 1200 kronor.
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-10 11.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se