Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,3 °C
Medelvind SSW 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Utmaning 2: Social sammanhållning och trygghet

Ungdomar i högstadieåldern

Göteborgsregionens kommuner ska hjälpas åt att höja kvalitén på välfärden. Vilken nytta har Tjörn av samarbetet?

Tjörns kommun är en av tretton kommuner i Göteborgsregionen (GR). Tillsammans har kommunerna formulerat sex utmaningar.

Nu har turen kommit till social sammanhållning och trygghet. Vi kommer regelbundet att publicera fler utmaningar med exempel på hur Tjörn samarbetar med GR-kommunerna och även andra kommuner.

Inom GR finns nästan 70 nätverk och arbetsgrupper, till exempel nätverk för va-frågor, förskola, avfallshantering och äldreomsorg. Ofta ingår en representant från varje kommun i nätverket som träffas för att utbyta erfarenheter, planera gemensamma utbildningar eller arbeta fram gemensamma strategier.

Utmaning 2: Social sammanhållning och trygghet

Statistiken visar att ohälsan, framför allt stressen, bland unga i regionen ökar.

Alltmer hälso- och sjukvård ges i hemmen och inom den kommunala omsorgen.

28 000 personer i regionen är arbetslösa. Utbildning, arbete och bostad är viktiga pusselbitar för inkludering. Vi behöver också vara rustade för att fler flyktingar kan söka sig till Sverige på grund av förändringar i omvärlden.

Vi behöver skapa trygga miljöer med genomtänkt samhällsplanering där det är nära till service och kultur.

Exempel från Tjörn

Flera folkhälsosatsningar görs för att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga. Bland annat ges Tjörns 15–18-åringar möjlighet att träna gratis på Träningskliniken varje fredag. Programmet Tanke och hälsa är en satsning (och forskningsstudie) på elever i årskurs 8 som går ut på att motverka psykisk ohälsa.

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24 13.37
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se