Tjörns kommuns logotype
Temperatur 11,9 °C
Medelvind SW 4,5 m/s

Vill du bli god man eller förvaltare?

Arm på axel

Överförmyndarenheten söker gode män och förvaltare i kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund.

Överförmyndarenheten i Stenungsund, som även har hand om Tjörns kommun, anordnar en tvådagarsutbildning för gode män den 24 april och 9 maj kl 18-20.

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Uppdraget brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. Ersättning utbetalas i form av arvode.

Uppdraget innefattar för det mesta tre huvuduppgifter: Förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för personen.

Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om inkomster och utgifter, betala räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen inför olika myndigheter. Hjälpa till vid ansökningar av exempelvis bidrag och insatser samt hjälpa huvudmannen att överklaga beslut.

Sörja för person innebär att se till behov kring bostad, sjukvård, social service, kontaktperson, ledsagare, fritid, sociala kontakter med mera.

Är du intresserad av att delta vid utbildningen, skicka din anmälan till e-post overformyndaren@stenungsund.se eller ring på telefonnummer 0303-73 82 23 (måndag till torsdag kl 10–12), senast den 23 april.

Utbildningen är kostnadsfri och äger rum i kommunhuset i Stenungsund.

Vi möts upp i receptionen på kommunhuset i Stenungsund (Strandvägen 15). Om du kommer hit med bil så finns det möjlighet att parkera på Stenungs torg.

Vi ser fram emot din anmälan!

Mer information om godmanskap och förvaltarskap finner du på Stenungsunds hemsida.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-11 10.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se