Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Förändringar i skolan

Skolbänk

Det är 2018 års stora underskott (-18,8 miljoner) i barn- och utbildningsnämnden som gör att skolan nu behöver göra anpassningar för att hämta hem minusresultatet.

Pedagogisk utveckling måste gå hand i hand med ekonomiskt effektivitet. Skolan kostade totalt 453 miljoner under 2018. Då är även avgifter för förskolan inräknade.

Här är några åtgärder som vi arbetar med:

  • Åldersintegrerad undervisning
  • Översyn/effektivisering av tidigare extra personalresurs till förskolan
  • Översyn/effektivisering av stödfunktioner, till exempel Resurscentrum och administration
  • Om- /nyorganisation av Välkomsten
  • Översyn/effektivisering av omfattningen av lärares tjänster
  • Att lärare i större utsträckning vikarierar för varandra

Så vad händer nu?

Varje rektor och förskolechef har fått sin egen budget i sin förskola eller skola. Vilka anpassningar som behöver göras utifrån budgeten beror på hur det ser ut på just den skolan/förskolan. Varje rektor/förskolechef informerar elever och föräldrar om vad som sker på sin skola när det är klart. Det betyder att de olika skolorna informerar vid olika tillfällen.

Åldersintegrerad undervisning på en del skolor

Vad vi kan säga nu är att det på några låg- och mellanstadieskolor sannolikt blir någon form av åldersintegrerad undervisning. Exakt hur den blir varierar från skola till skola. När dessa nya klasser skapas gör rektor- och förskolechef noggranna övervägningar tillsammans med övrig skolpersonal för att få bra lösningar för eleverna.

Hur kan åtgärderna vara olika på olika skolor?

Det som avgör är hur stora de olika klasserna är på respektive skola. På en del skolor är klasserna så stora att det inte blir någon fördel att blanda klasser. På en del skolor är klasserna mindre och på grund av lärarbehörighet och timplan är det inte möjligt att organisera annorlunda. Storleken på klasser beror på hur många elever som bor i området. En annan faktor som påverkar klasserna är lärarnas behörigheter. Det måste finnas behöriga lärare för de olika stadierna.

Något färre medarbetare

Det blir viss en minskning av antalet medarbetare i förvaltningen. Visstidsanställningar förlängs inte. Det blir en del naturliga avgångar och det blir ett antal uppsägningar. Förhandlingar med Kommunals och Läraravtalets företrädare pågår.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-03 09.03
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se