Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,5 °C
Medelvind SW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Förändringar i skolan för att hålla budgeten

Skolbänk

2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden slutade på minus 18,8 miljoner. Det är ett historiskt stort underskott.

I kommunens budget finns målet om god ekonomisk hushållning och det målet ska uppfyllas. Så har inte skett i barn- och utbildningsnämnden. För att få ekonomin i balans krävs mycket kraftfulla åtgärder som gör att verksamheten håller sin budget.

På grund av det stora underskottet under 2018 genomfördes en revision av ekonomiuppföljningen inom barn- och utbildningsnämnden. Av rapporten framgår att barn- och utbildningsnämnden har undvikit och alltför sent vidtagit åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Inför barn- och utbildningsnämndens beslut den 28 februari om detaljbudget för 2019 bad man förvaltningen att ta fram förslag på åtgärder för att få balans i budgeten.

- Beslutet orsakar konsekvenser som blir allvarliga. Samtidigt ska uppdraget att hålla oss inom tilldelad ram respekteras. Hittills har ett mycket gott samarbete med de fackliga organisationerna funnits vilket förvaltningen kommer att anstränga sig för att behålla, då all kunskap och kraft behövs i vår utsatta situation. Bland annat görs risk- och konsekvensanalyser, säger förvaltningschef Lena Eriksson.

Förslag till åtgärder:

  • Åldersintegrerad undervisning
  • Översyn/effektivisering av tidigare extra personalresurs till förskolan
  • Översyn/effektivisering av stödfunktioner, till exempel Resurscentrum och administration
  • Om-/nyorganisation av Välkomsten
  • Översyn/effektivisering av omfattningen av lärares tjänster
  • Att lärare i större utsträckning vikarierar för varandra
  • Lära oss av och jämföra oss med andra, liknande kommuner och hur de får en ekonomi i balans i skolan
  • Att etablera kvalitativa rutiner för att tydligt och regelbundet följa upp och planera för följsamhet mot budget


Sidan senast uppdaterad: 2019-03-28 13.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se