Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Företagare – hur har ni det med er krisberedskap?

– Planera i tid för en alternativ vattenförsörjning, säger säkerhetsexperten.

När säkerhetsexperten Johan Lenjesson föreläste på Företagsarena Tjörn den 4 oktober var budskapet: Vi kan inte förlita oss på att andra löser våra problem.

Både företag och privatpersoner behöver tänka över hur vi ska agera om det blir en kris eller samhällsstörning. Samtidigt som det vilar ett stort ansvar på myndigheter och kommuner för att hålla en hög krisberedskap, finns det också en hel del skyldigheter för oss som både företagare och privatpersoner.

Klarar du verksamheten i tre månader?

Du som privatperson har ansvar för din egen beredskap och säkerhet och bör i en krissituation klara dig i åtminstone 72 timmar utan hjälp utifrån. Kommunen måste i ett krisläge prioritera sina resurser för att ta hand om de mest utsatta först. Är du företagare bör du dimensionera för att klara verksamheten i minst tre månader under en allvarlig samhällsstörning.

Företagare ingår också i totalförsvaret

Du som är företagare är en viktig del i totalförsvaret. Vid en kris är det viktigt att så många verksamheter som möjligt fungerar – självklart för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera men också för att lämna stöd till försvarsmakten.

Vid en nödvattensituation prioriteras medborgarna

Du som är företagare är inte prioriterad om det blir en nödvattensituation. Enligt lagen är det bara normal hushållsanvändning som prioriteras om vattnet tar slut. Kommunen har däremot möjlighet att prioritera till exempel äldreboenden och förskolor, men inte företag.

– Om man som kommun prioriterar industri före hushåll, gör man fel, säger Johan Lenjesson till företagarna. Därför är Johans råd till alla företagare på Tjörn att bygga en robust verksamhet.

Se över företagets beredskap

När det gäller vattenbrist kan det innebära att redan i vinter planera för en alternativ vattenförsörjning till företaget i ett värsta-möjliga-scenario.

– Se över er beredskap! Om ert företag fungerar i en krissituation, fungerar det bättre i vardagen också. Bygg en robust verksamhet med en bra kontinuitetshantering som är förberedd att klara störningar. På så vis blir företaget starkare att klara vardagshändelser och mindre kriser också, säger Johan Lenjesson

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-20 12.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se