Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Inga uppsägningar i skolan

Elever på lektion

Det blir inga uppsägningar i skolan när man genomför anpassningar för att få en ekonomi i balans.

Tillsvidareanställda inom Kommunal avtalsområde som riskerat uppsägning får erbjudande om anställningar inom andra verksamheter inom Tjörns kommun.

De tillsvidareanställda som tillhör Lärarförbundens avtalsområde och som riskerat uppsägning behåller sina jobb i barn- och utbildningsförvaltningen, men kan komma att få byta arbetsplats.

Detta har blivit möjligt när vakanser uppstått då några medarbetare valt att söka sig till andra arbetsgivare. Dessa tjänster har nu kunnat fyllas av de medarbetare som annars riskerat att sägas upp. Rektorer och förskolechefer har gjort ett gediget arbete med att gemensamt se över tjänsteplaneringen så att denna anpassats till övertalig lärarpersonals kompetens.

– Jag är nöjd med att vi har kunnat behålla de flesta av våra medarbetare och att de som riskerat uppsägning fått erbjudande om andra anställningar. I de fackliga förhandlingarna har vi haft ett respektfullt samarbetsklimat. De fackliga företrädarna har stor kompetens som de villigt delat med sig av, så att vi tillsammans har kunnat lösa den här situationen på ett mycket bra sätt. säger Lena Eriksson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Som vi tidigare informerat om avslutas alla visstidsanställningar.


Sidan senast uppdaterad: 2019-06-13 09.06
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se