Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kommunala inkomst- och kostnadsutjämningen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skrift om Utjämningssystemet blå

Det finns ett utjämningssystem för kommuner och landsting som jämnar ut skillnader i ekonomiska förutsättningar.

Tanken är att servicen ska vara likvärdig oberoende av invånarnas inkomster, befolkningens sammansättning och andra strukturella förhållanden.

Systemet är komplext och består av flera olika delar. De två viktigaste delarna är utjämningen av inkomst och utjämningen av kostnader.

Exempel på förutsättningar

  • Invånarnas inkomster – kommunens eget skatteunderlag
  • Antal invånare, dess åldersfördelning och därmed behov
  • Arbetslöshet
  • Boendeformer – hyresrätter och villor
  • Utbildningsnivåer
  • Andel invånare som får ekonomiskt bistånd
  • Produktionsvillkor som geografiskt läge och lönenivåer

Om till exempel en kommun har fler barn i skolåldern jämfört med rikssnittet utjämnas den skillnaden med systemet. En sådan kommun får pengar av systemet för kunna erbjuda en likvärdig skola.

Tjörn har gynnsamma förutsättningar

Kommuner som har gynnsamma förutsättningar får betala till systemet. Kommuner som har ogynnsamma förutsättningar får pengar av systemet. Tjörn har många gynnsamma förutsättningar och har haft så sedan lång tid tillbaka.

Ingen koppling mellan utjämningssystemet och kommuners kostnadsnivåer

Det finns ingen koppling mellan utjämningssystemet och kommunernas effektivitet och kostnadsnivåer. Utfallet i utjämningen ska inte gå att påverka genom att vara mer eller mindre effektiv, ha lägre eller högre serviceutbud eller genom att ta lägre eller högre brukaravgifter.

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-21 09.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se