Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Minskat förtroende för kommunen i företagsmätning

Logotype Svenskt Näringsliv

Den 24 september presenterades Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Undersökningen som är ett attitydmätning visar minskat förtroende för Tjörns kommuns arbete gentemot företagen.

Tjörns kommun tappar 46 placeringar i årets mätning och placerar sig på plats 162 utav Sveriges 290 kommuner. Den försämrade placeringen beror på en kombination av försämrat betyg för kommunen och att andra kommuner utvecklas snabbare är oss.

Främst är det betygen som företagen ger för hur de uppfattar att allmänheten ser på företagande samt medias attityder till företagande som kraftigt försämrats. Detta är parametrar som Tjörn ofta placerar sig mycket bra
på, men som nu har fallit tillbaka för att sammanfalla med Sverige-nivå. Dessutom ser vi en kraftig tillbakagång för det betyg som företagen ger skolans attityder gentemot företagen.

– Jag tror inte att samarbetet mellan skola och näringsliv har försämrats så markant under det gångna året, utan att det beror på den senaste debatten om skolan. Förhoppningsvis kan vi under året visa företagen att vi fortfarande förtjänar deras förtroende, säger kommunens näringslivsstrateg Anna Aldegren.

Redan i våras påbörjades dessutom ett arbete som syftar till att förbättra kommunens arbete kring service och bemötande. Piloter i projektet är miljö- och bygglovsavdelningen samt kundcenter.

Förhoppningsvis kommer företagen märka en skillnad inom kort, men vi ser inte detta arbete som en ”quick fix” utan som ett långsiktigt och hållbart arbete. Det sammanfaller också med en ökad digitalisering i våra processer, fortsätter Anna Aldegren.

Kommunen mäter även företagens upplevelser i samband med myndighetsutövning. Då intervjuas de som faktiskt haft ett ärende inom kommunen. Där ser bilden av kommunens företagsklimat något annorlunda ut och Tjörn placerar sig på 3:e bästa plats i Göteborgsregionen efter Mölndal och Öckerö.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-26 08.33

Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringslivs ranking är en attitydmätning som genomförs årligen i Sveriges samtliga kommuner.

Rankingen bygger på både resultatet av en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 samt statistik från SCB och UC.

Företagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa hela undersökningen.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se