Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns skolor får grönt ljus av Skolinspektionen

Skolbild Fridas hage

Var tredje år blir kommuner och friskolor granskade av Skolinspektionen.

Nu har resultaten kommit från den senaste tillsynen. Tjörn gör bra ifrån sig.

Skolinspektionen ska se till att skolorna i landet följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Under 2019 granskade Skolinspektionen hur Tjörns kommun uppfyller kraven i alla sina förskolor och skolor – förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Ovanligt med så få anmärkningar

Tillsynen blev helt utan anmärkning i de största skolkategorierna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning*.

– Det är extra glädjande eftersom vi vid den förra inspektionen 2016 fick en del anmärkningar och sedan dess har jobbat mycket med att förbättra kvaliteten. Vi har blivit bättre på att följa upp resultat, analysera resultaten och sätta in åtgärder, säger Lena Eriksson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

– Att så här stora verksamheter inte får några förelägganden alls är ovanligt. Jag har aldrig varit med om det under de tolv år som gått sedan skolinspektionerna började, så det är mycket bra betyg till alla duktiga medarbetare och chefer som jobbat hårt och engagerat för att utveckla och förbättra kvaliteten, säger Lena Eriksson.

Vid inspektionen av grundsärskola och gymnasiesärskola fick Tjörns kommun en anmärkning, eller föreläggande. Det finns brister i rutinerna för mottagandet, något som nu kommer att förbättras. Däremot fanns här inget att anmärka på ledning och styrning.

Så här gick skolinspektionen på Tjörn till:

  1. Personal på skolor och centralt på barn- och utbildningsförvaltningen svarar på skolinspektionens frågor. Frågorna handlar om de olika skolformerna som beskrivs i texten ovan.
  2. Skolinspektionen besöker Tjörn i tre dagar i oktober 2019. De intervjuar förvaltningschef, verksamhetskoordinator, elever, pedagoger och rektorer i de olika skolformerna. De intervjuar också politiker i barn- och utbildningsnämnden.
  3. Beslut.

Fotnot: Tjörns kommun bedriver ingen egen gymnasieskola eller vuxenutbildning utan köper denna utbildning från andra kommuner. Kommunen har ansvar för fortlöpande uppföljning av kvalitet och ekonomi för köpta utbildningsplatser. Kommunen har också ansvar för studie- och yrkesvägledning för vuxna kommuninvånare.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-16 10.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se