Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Utmaning 1: Klimat och miljö

Göteborgsregionens kommuner ska hjälpas åt att höja kvalitén på välfärden. Vilken nytta har Tjörn av samarbetet?

Tjörns kommun är en av tretton kommuner i Göteborgsregionen (GR). Tillsammans har kommunerna formulerat sex utmaningar.

Först ut är klimat och miljö. Vi kommer regelbundet att publicera fler utmaningar med exempel på hur Tjörn samarbetar med GR-kommunerna och även andra kommuner.

Inom GR finns nästan 70 nätverk och arbetsgrupper, till exempel nätverk för va-frågor, förskola, avfallshantering och äldreomsorg. Ofta ingår en representant från varje kommun i nätverket som träffas för att utbyta erfarenheter, planera gemensamma utbildningar eller arbeta fram gemensamma strategier.

Utmaning 1: Klimat och miljö

Vår största utmaning är att minska utsläppen av växthusgaser. Kommunerna behöver vara drivande i arbetet tillsammans med näringsliv och myndigheter.

Våra hav, sjöar, gröna ytor och andra naturområden är viktiga både för rekreation och livsmedelsförsörjning. Vattenresurserna är ojämnt fördelade i de olika kommunerna och behöver användas mer effektivt.

Klimatförändringarna påverkar samhällsplaneringen, som måste förändras för att till exempel kunna klimatsäkra byggnader mot översvämningar.

Exempel från Tjörn

Vi kommer inom några år att kunna få vatten från Kungälv (Göta Älv). Nya ledningar läggs ner i Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner. En gemensam avfallsplan är också på gång.

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18 11.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se