Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Utmaning 3: Utbildning och kompetensförsörjning

Ungdomar i högstadieåldern

Nu har turen kommit till den tredje utmaningen för Göteborgsregionens kommuner.

Tjörns kommun är en av tretton kommuner i Göteborgsregionen (GR). Tillsammans har kommunerna formulerat sex utmaningar. Vilken nytta har Tjörn av samarbetet?

Nu har turen kommit till utmaningen utbildning och kompetensförsörjning. Vi kommer regelbundet att publicera fler utmaningar med exempel på hur Tjörn samarbetar med GR-kommunerna och även andra kommuner.

Inom GR finns nästan 70 nätverk och arbetsgrupper, till exempel nätverk för va-frågor, förskola, avfallshantering och äldreomsorg. Ofta ingår en representant från varje kommun i nätverket som träffas för att utbyta erfarenheter, planera gemensamma utbildningar eller arbeta fram gemensamma strategier.

Utmaning 3: Utbildning och kompetensförsörjning

Unga ska få godkända betyg och elever som klarar skolan ska få möjlighet att utvecklas ytterligare. Människor behöver också ha den kompetens som efterfrågas – det finns flera branscher som har brist på kompetens.

När kommunerna samarbetar kan elever välja utbildning bland ett brett utbud, även utanför den egna kommunen.

Samverkan mellan skola och arbetsliv fortsätter att vara viktigt. Vuxenutbildningarna behöver vara mer flexibla och anpassade utifrån olika målgruppers förutsättningar. Tack vare kommunernas samverkan kan invånarna få fler yrkesutbildningar att välja mellan.

De kommande sex åren behöver kommunerna nyrekrytera cirka 9000 personer om året. Kommunerna behöver både attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal.

Exempel från Tjörn:

Tjörn är förstås en del i Göteborgsregionens gemensamma gymnasieantagning. Alla unga på Tjörn har möjlighet att studera på valfri gymnasieskola i regionen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02 12.02
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se