Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,5 °C
Medelvind SSW 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Utmaning 4: Näringslivsutveckling

Ungdomar i högstadieåldern

Nu har turen kommit till den fjärde utmaningen för Göteborgsregionens kommuner.

Tjörns kommun är en av tretton kommuner i Göteborgsregionen (GR). Tillsammans har kommunerna formulerat sex utmaningar. Vilken nytta har Tjörn av samarbetet?

Nu har turen kommit till utmaningen näringslivsutveckling. Vi kommer regelbundet att publicera fler utmaningar med exempel på hur Tjörn samarbetar med GR-kommunerna och även andra kommuner.

Inom GR finns nästan 70 nätverk och arbetsgrupper, till exempel nätverk för va-frågor, förskola, avfallshantering och äldreomsorg. Ofta ingår en representant från varje kommun i nätverket som träffas för att utbyta erfarenheter, planera gemensamma utbildningar eller arbeta fram gemensamma strategier.

Utmaning 4: Näringslivsutveckling

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. För att regionen ska stå sig i den globala konkurrensen behöver kommunerna i sin tur erbjuda service av hög kvalitet.

Men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön. Regionen behöver företag som driver på i utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande i Sverige. Ett brett samarbete är nyckeln för att regionen ska fortsätta vara attraktiv och utvecklas till en hållbar destination.

Exempel från Tjörn:

Yesbox! Göteborgsregionen har samlat 13 olika verksamheter för den som söker hjälp i början av sitt företagande.

 


Sidan senast uppdaterad: 2020-03-12 09.08
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se