Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 8,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vandring för ökad trygghet i Tubberöd

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Trygghetsvandring i Tubberöd med Tjörns kommun och polisen. Foto: Anna-Lena Bjarneberg

Ett trettiotal vuxna och barn var med och tyckte till om trygghet i Tubberöd (Skärhamn).

Dålig belysning, buskörningar, stressade föräldrar som kör för fort. Många synpunkter kom fram när Tjörns kommun och Polisen arrangerade en trygghetsvandring.

– Det här är ett jättebra initiativ där vi kan vara med och framföra våra åsikter, säger Ida Martinsson, som kom till trygghetsvandringen tillsammans med sin man och sina två söner i skolåldern.

Medborgardialog blev medborgarlöfte

När Tjörns kommun och Polisen i höstas gick ut och frågade Tjörnborna om trygghet var det 676 personer som svarade. Utifrån svaren formulerades sedan ett medborgarlöfte där polisen och kommunen lovar att genomföra en rad insatser under 2017. Bland annat lovades att trygghetsvandringar skulle göras i Tubberöd (i Skärhamn) och Kållekärr eftersom dessa områden lyftes fram som mindre trygga.

Förslag från Skärhamnsborna

Vid trygghetsvandringen i Tubberöd var det ett trettiotal personer som tog chansen att framföra sina åsikter om trygghet i området runt Skärhamns skola och runt hyreshusen. Positiva saker som kom fram var att det finns vägbulor i området och hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i området. Många är också nöjda med den nya multiarenan vid Tubbeskolan där barnen kan spontanidrotta. Deltagarna hade också många förslag på förbättringar i området. Här är några röster:

– Våra barn tycker det är dålig belysning på skolgården. Det händer en del inbrott här – de hade kanske kunnat förhindras om det var bättre belysning.

– Vid rondellen vid skolan är det många som parkerar på trottoaren och när de lämnat barnen kör de väldigt fort. Vi ser ofta incidenter där cyklande barn och bilar är nära att krocka.

– Vi har märkt att ungdomar håller till här i området och vill uppmana alla att ta vägen via skolgården på kvällarna för att visa sin närvaro.

Kommunen och polisen kommer att gå igenom synpunkterna och åtgärda problemen så långt det är möjligt. Nästa trygghetsvandring blir i Kållekärr i höst. Tid meddelas senare.

Säker och trygg kommun

Tjörn certifierades som Säker och trygg kommun 2011 av  Världshälsoorganisationen WHO. I Sverige är 19 av 290 kommuner certifierade.

Medborgarlöftena (som bygger på medborgardialog med 676 Tjörnbor) ingår i arbetet Tjörns kommun gör för att vara en Säker och trygg kommun.
Just nu är arbetet med en återcertifiering i slutfasen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-31 09.04
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se