Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind NNE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

8 500 beslut under ett år

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Workshop - diskussion - planering - politik - karta

I Tjörns kommun fattas beslut om allt från enskilda bygglov till framtidens skolstruktur. Det är små och stora frågor som på olika sätt kan beröra Tjörnbor och anställda.

Så här går det till. I Sverige har vi kommunalt självstyre. Det betyder att kommunerna själva sköter lokala frågor. Tjörnborna har nyss röstat fram de politiker som de närmaste fyra åren ska sitta i kommunfullmäktige och representera dem, och fatta beslut för din räkning.

Nästan 8 500 beslut

Under 2017 fattades 8 444 beslut i Tjörns kommun. Ungefär 20 procent av besluten fattades direkt i kommunfullmäktige eller i någon av nämnderna. För att kunna fatta beslut, behöver politikerna underlag av sakkunniga tjänstepersoner som förbereder frågorna genom att presentera fakta och konsekvenser av olika beslut.

Tjänstepersoner som fattar beslut på delegation

Kommunfullmäktige eller nämnderna kan inte fatta alla beslut utan delegerar dem enligt en särskild delegationsordning. Ungefär 80 procent av alla beslut som fattas, fattas direkt av tjänstepersoner som har sakkunskap i ämnet. Till exempel får bygglovshandläggare fatta beslut om bygglov eller socialsekreterare fatta beslut om försörjningsstöd. Ungefär hälften av besluten i kommunen fattas just i socialförvaltningen – till exempel beslut om hemtjänst för äldre eller försörjningsstöd.

Lagar styr besluten

De flesta besluten i en kommun styrs av olika lagar och bestämmelser, allt från EU-lagar till nationella lagar. Några exempel på lagar som styr kommunens arbete är kommunallagen, plan- och bygglagen, socialtjänstlagen, skollagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), VA-lagen etcetera.

Väl underbyggda beslut

Kraven är höga på att varje beslut som fattas ska vara väl underbyggt med fakta och stöd i lagen. Tjänstepersoner med sakkunskap förbereder besluten utifrån de regler som gäller.

Av de nästan 8 500 beslut som fattades förra året överklagades 82. De flesta besluten som överklagas rör bygglov eller försörjningsstöd.

Stora beslut

De stora besluten fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Under 2017 fattades där 445 beslut. Av dem överklagades nio under året. De flesta av dessa är ännu inte färdigbehandlade.

Det tar ofta lång tid innan ett överklagande i ett större ärende är färdigbehandlat. För att kunna följa upp hur det gick, fick vi gå tillbaka till 2014 års beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Då överklagades nio beslut och det visade sig att Tjörns kommun hade gjort korrekta beslut i samtliga fall.

Bygglov som överklagas

Av de 1 587 beslut som fattades i sektor Samhällsbyggnad, överklagades 34 beslut under 2017. I de flesta fall av privatpersoner som antingen överklagade grannens bygglov eller sitt eget avslag på bygglov. Tjörn ligger på femteplats av landets 290 kommuner när det gäller antal överklaganden av bygglov och detaljplaner.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-25 10.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se