Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Allas lika värde

Störst text
Stor text
Normalstorlek
regnbågsflagga

Tjörn arbetar kontinuerligt med de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. Det gör vi på många sätt och i de flesta av våra verksamheter.

Tjörn är en del av Göteborgsregionen och deltar i flera av regionens projekt som på olika sätt handlar om allas lika värde, jämställdhet och hbtq. Projekten syftar till skapa ökad mångfald i de lokalsamhällen respektive kommun verkar i.

Här är några exempel på hur vi arbetar på Tjörn:

Gemensam plattform för hbtq+

Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i regionalt projekt för att öka och synkronisera kunskap och aktiviteter inom hbtq+ området i förvaltningen. Ett av målen är att skapa en gemensam plattform och ta fram metoder för att vidareutveckla arbetet. Andra mål är att kartlägga förvaltningens verksamhet och kunskapsnivå i hbtq+frågor och utveckla aktiviteter och idéer. Projektet får ekonomiskt stöd av regionen.

Integration

Vår integrationsenhet diskuterar frågor om normkritik och hbtq med våra nyanlända Tjörnbor.

Diplomerad ungdomsmottagning

Vår ungdomsmottagning diplomerades i hbtq 25 april i år i Västra Götalands regionens utbildning och har därmed kunskap i att bemöta våra ungdomar i dessa frågor.

Vilka normer har vi? Var kritisk!

I läroplanen för skolorna ingår ett vidare begrepp med att ge eleverna ett normkritiskt tänkande. Där ingår hbtq. På högstadierna har eleverna fått arbeta med ett projekt vi kallat Lika/Olika där hbtq är ett av fokusområdena. I år fick åk 9 föreläsning av Sara Lund, som är transperson och åk 8 fick de se teatern Fotbollsbögen, detta var en del i dessa temadagar. Alla föreningar på Tjörn bjöds också in till teatern.

I höst får elevhälsans personal, alla rektorer och förskolechefer en utbildning i hbtq och normkritiskt tänkande. Tjörn är en försökskommun för utbildningen som sannolikt kommer att ingå i GR:s ordinarie utbildningsprogram.

Jämlik och inkluderande kommunikation

Tjörns kommun arbetar med jämlik kommunikation vilket betyder att bilder och ordval noga prövas om de är jämlika och inkluderande. En Språkhandbok har tagits fram där jämlikt språk ingår. Samtliga kommunens blanketter som finns på hemsidan har ett jämlikt språk.

Evenemang i regnbågens färger

11-12 augusti genomförde vi barn- och ungdomsfestivalen FRIVOLT i Skärhamn. Den gick i regnbågens färger. Den 25 augusti blir det Tjörn Triathlon för sista gången på Tjörn och arrangemanget domineras av hbtq-budskapet och arrangören har diplomerat sig i ämnet. Tjörns kommun stöttar det.

Den 14-19 augusti ägde Europride-festivalen rum i Göteborg tillsammans med stadens kulturkalas. Det uppmärksammandes av många kringliggande kommuner.

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-05 09.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se