Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind NNE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Anhöriganställningar försvinner

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Anhöriganställningar kommer att avslutas inom hemtjänsten i Tjörns kommun, enligt ett beslut i socialnämnden. I dag vårdas nio personer i kommunen av anhöriga.

Anledningen till att kommunen nu tar bort möjligheten till anhöriganställningar är dels att insynen är väldigt begränsad, dels att det är svårt att veta vilken kvalitet på insatserna den enskilde får.

Rättssäkerhet

Granskningar som gjorts i andra kommuner har visat att det händer att alla beviljade insatser inte utförs, men att den anhörige ändå rapporterar full tid eller mer tid. Att den anhörige bäst känner den enskilde behöver inte alltid betyda att hen har rätt kompetens för att utföra omvårdnadsinsatser. Den enskilde kan också ha svårt för att ställa krav på sin anhörigvårdare, eftersom hen är i en beroendeställning. Dessutom kan det vara svårt att som anhöriganställd skilja på vilken hjälp man utför som anställd eller som anhörig. Detta sammantaget gör att kvalitén på vården och rättssäkerheten för den enskilde inte kan garanteras.

– Biståndshandläggarna måste kunna följa upp de insatser som görs, så att den enskilde får den hjälp hen har rätt till. Att följa upp ärenden där anhöriga utför insatserna är svårt, eftersom det finns ett beroendeförhållande som kanske gör att varken den enskilde eller den anhörige vågar säga till om något är fel, säger Emelie Hildingsson, enhetschef biståndsenheten.

Synnerliga skäl

I vissa enskilda fall kan det vara en bra lösning att den enskilde får sina beviljade insatser utförda av en anhörig, till exempel i ärenden där språksvårigheter försvårar för hemtjänsten att utföra beviljad hjälp. Anställning av anhörig kommer att kunna tillåtas om synnerliga skäl föreligger och det är då ett beslut som socialnämnden tar. I dessa fall ska ändå delar av de beviljade insatserna utföras av annan hemtjänstpersonal för att möjliggöra insyn.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-30 09.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se