Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,5 °C
Medelvind SW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

En het sommar med krisläge

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Blommor

Rekordvärme, extrem torka, stor brandrisk och låga vattennivåer. Sommaren 2018 kommer vi väl alla att minnas med blandade känslor.

Många kunde säkert njuta av det varma vädret, men det var också en sommar i krisläge

Här är några av de åtgärder Tjörns kommun har vidtagit under sommaren.

Eldningsförbud och extra beredskap

Tack och lov klarade sig Tjörn från större bränder, men stora delar av landet har drabbats mycket hårt av skogsbränder. På Tjörn har man hela tiden haft personal i beredskap och haft nära kontakt med Räddningstjänsten för att snabbt kunna vidta de åtgärder som behövs. Eldningsförbudet rådde hela sommaren, varav några veckor med totalt eldningsförbud (det vill säga även förbud mot grillning på egen tomt). Först den 21 augusti hävdes det helt.

Bevattningsförbud sedan maj

På grund av sommarens extrema torka gick ett allmänt bevattningsförbud redan i maj. I augusti utökades förbudet till att gälla även vattning med vattenkanna.

På Tjörn gick kommunen ut med ett bevattningsförbud redan i slutet av maj för att spara på vattnet inför hösten och vintern samt ha reserver med släckvatten i händelse av bränder. Sedan dess har torkan bara fortsatt och vattennivåerna sänkts ytterligare. Därför utökades beslutet till att gälla all användning av dricksvatten till annat än mat, dryck och hygien.

Situationen för de äldre

Många äldre har haft det besvärligt i värmen. Inom hemtjänsten och äldreomsorgen har olika åtgärder vidtagits. Bland annat har personalen sett till att de äldre får i sig rätt mängd vätska och gett extra vätskeersättning. De som har hemtjänst har också fått hjälp med mer städning än vad som ingår i biståndsbeslutet, allt för att underlätta i värmen.

Brist på djurfoder

Tjörns kommun har erbjudit bönder att nyttja delar av kommunens grönområden.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-21 09.06
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se