Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Enkät om likabehandling i skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ryggsäckar. Foto: Maria Johannessen

Fram till den 21 december kan alla elever i grundskola/grundsärskola på Tjörn svara på en enkät om likabehandling.

Syftet är att få ett bättre underlag för arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan.

Svaren är anonyma.

Mål för likabehandlingsplan

Alla skolor ska årligen ta reda på hur eleverna upplever den fysiska och psykiska miljön i skolan. Med hjälp av svaren från enkäten sätter skolorna upp mål mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Målen finns sedan i likabehandlingsplanen för skolan.

Frågorna handlar om:

  • Diskriminering betyder att negativt särbehandla eller missgynna. Grunderna för diskriminering är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
  • Kränkande behandling innebär att någon behandlar en annan människa nedsättande. Till exempel fysiska (slag och knuffar), verbala (kränkande ord), psykosociala (utfrysning, ryktesspridning), text- och bildburna (bloggar, klotter, sms, comunitys, fotografier), materiella (få sina saker förstörda).   
  • Mobbning är upprepade kränkningar under en viss tid samt obalans i maktförhållandet mellan den som kränker och den som blir kränkt. 
Sidan senast uppdaterad: 2018-11-08 11.01
Svara på enkäterna

Du som ska svara på enkäterna har länkarna här — lösenordet har du fått i skolan

Enkät F-6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkät 6-9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se