Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind WSW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Gemensam målbild för Södra Bohusbanan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Fredagen den 15 juni signerade de fem kommunalråden i KUSTO-samarbetet en gemensam skrivelse till Trafikverket om dubbespår på Södra Bohusbanan senast 2030.

Tjörns kommun deltar i flera samarbeten angående en förbättrad infrastruktur i vårt område. Ett av dessa är KUSTO-samarbetet där Tjörns kommun tillsammans med Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, och Orust gemensamt skaoar tyngd för en förbättrad infrastruktur i vårt område. En av de viktigaste länkarna i detta är Södra Bohusbanan som också ingår i det så kallade Nordvästsvenska Initiativet där STO-kommunerna arbetar tillsammans med näringslivet.

Tyvärr har vi inte kunnat se samma framsteg i satsningarna på Bohusbanan som inom övriga viktiga stråk och därför samlades kommunalråden i de fem kommunerna på Tjörn i mitten på juni. Syftet vara att enas om en gemensam målbild och en struktur för det framtida arbetet.

En av de viktigaste resultatet från mötet var skapandet av den gemensamma målbilden att Södra Bohusbanan skall vara utbyggd till dubbelspår på sträckan Göteborg-Uddevalla, senast år 2030.

Målbilden kvarstår oavsett valutgång i höst

Målbilden är gemensam för de fem kommunerna och över blockgränserna, vilket innebär att kommande valresultat i de fem kommunerna inte skall påverka arbetet negativt. Under hösten skall ett färdigt förslag presenteras för hur arbetet skall gå vidare, vilket Uddevalla kommun kommer att stå som ansvariga för. I dagarna har den skrivelse som författades på mötet skickats in till Trafikverket med syfte att få till en så kallad ÅVS (Åtgärdsvalstudie) på sträckan redan under nästa år. En sådan studie är nödvändig för att Trafikverket skall kunna påbörja det konkreta arbetet med en utbyggnad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-05 13.58

Vill du veta mer om Nordvästsvenska Initiativet?

Sedan 2015 har Tjörns kommun samarbetat med Stenungsund och Orust kommuner och tillsammans med näringslivet skapat det Nordvsvenska Initiativet som fått stor genomslagskraft i viktiga infrastruktursatsningar under de senaste åren. Här han du läsa mer om vilka prioriterade områden man arbetar med.


Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se