Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kulturlotsen guidar unga till en meningsfull fritid

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Johan Aksell, Tjörns kommuns kulturlots

Johan Aksell är kulturlots på Tjörn. Han ska hjälpa unga att hitta rätt bland alla kulturaktiviteter som erbjuds i kommunen.

Hundratals barn och unga tar del av Kulturskolans och Kultur- och fritidscentras många möjligheter. Men alla tar sig inte dit – och det är där kulturlotsen kommer in, en tjänst som funnits i knappt ett år.

Målet är att nå barn som av någon orsak inte deltar i någon aktivitet – trots att de kanske gärna vill. De kan ha fastnat i att sitta hemma och spela dataspel, har svårt att ta sig till kulturskolans aktiviteter eller är osäkra på vad de vill ägna sig åt.

– Att delta i aktiviteter kan skapa ett annat rum vid sidan av familj, skola och vänner där man får utforska sina intressen, sitt uttryck och sin identitet; upptäcka, utmanas och ges möjlighet att växa som människa, förklarar Johan Aksell.

Alla barn kan få hjälp av kulturlotsen, men en viktig uppgift är att försöka nå unga som hamnat i utanförskap och som skulle behöva en fritidssysselsättning.

– Ett barn i utanförskap kan leda till en jättekostnad för samhället i ekonomiska termer men ur en mänsklig synvinkel är priset mycket högre än så – det en sorg och en förlust som inte går att mäta, säger Johan Aksell.

Det behöver inte vara barnet självt som kontaktar kulturlotsen, det kan vem som helst göra; lärare, elevvårdspersonal eller någon annan i barnets närhet, kanske en farfar eller en storasyster.

Bidrag från Kulturrådet

Projektet med en kulturlots är möjligt tack vare bidrag från statliga
Kulturrådet som beviljat Tjörns kommun 250 000 kronor för 2016 och
375 000 kronor för 2017.

Efter en statlig utredning 2016 om hur staten kan bidra till att göra den
kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik har
Kulturrådet vid fördelning av bidrag prioriterat insatser som ger
möjlighet för fler barn och unga att ta del av musik- och kulturskolans
verksamhet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 14.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se