Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind ENE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Medborgarlöfte i Södra Fyrbodal

Störst text
Stor text
Normalstorlek
2019 års medborgarlöfte har undertecknats

Ann-Britt Svedberg, Kjell Olsson, Jan Eriksson och Kicki Norberg

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovar under 2019 ett fortsatt arbete med fokus på ungdomar i riskzonen.

Inriktningen är att synas i områden där ungdomar vistas i våra kommuner. Åldersgruppen vi kommer att arbeta med är 10-25 år. Polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid kring dessa ungdomar. Vi ska öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari–31 december 2019 lovar polisen att:

  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger i trafiken.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med föräldrarna för barn och unga genom att stödja det förebyggande arbetet, tidig upptäck och snabba insatser.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Så har löftet tagits fram

Medborgarlöftet är ett åtagande från oss inom lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna inom vårt område (Stenungsund, Tjörn och Orust) till invånarna.

Det som ligger till grund för vårt löfte är den medborgardialog som genomfördes hösten 2018 samt aktuella lägesbilder för vårt område.

Löftet syftar till att skapa ett effektivare och problemorienterat arbete. Inom de områden där ni upplever att det finns problem, ska vi prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Löftet bygger på en långsiktig satsning tillsammans med er invånare, polis och kommuner. Vårt arbete utgår från en gemensam och aktuell problembild.

Den prioriterade arbetsinriktningen som vi har under 2019 tillsammans med kommunerna är ungdomsproblematiken.

Följ arbetet

Följ arbetet på Tjörn genom:Polisen: Medborgarlöften för Tjörnlänk till annan webbplats.

 

Kjell Olsson, lokalpolisområdeschef Södra Fyrbodal

Kicki Norberg, kommunchef Stenungsund

Ann-Britt Svedberg, kommunchef Tjörn

Jan Eriksson, kommunchef Orust

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-27 08.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se