Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Nu startar ungdomsdialog på Tjörn!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ungdomsdialog med Blekets 7A

Klass 7 A i Bleketskolan var en av de första klasserna som fick information om Ungdomsdialogen av samordnarna Pia Andersson och Anna Orvefors. ”Vi har ingen rösträtt, men nu får vi en röst ändå”, sa en av eleverna efteråt.

Det blir stormöten, sms-paneler, projektgrupper, e-förslag och en särskild Tjörnpeng.

Ungdomsdialog är en modell för ökad delaktighet som innebär både stormöten, sms-paneler, projektgrupper och e-förslag. Dessutom har ungdomarna fått en egen peng, Tjörnpengen, ett bidrag på 50 000 kronor per år som de kan styra över själva.

Ungdomsdialog/stormöten

Två gånger om året kommer det att ordnas workshops för alla ungdomar 12–18 år som vill vara med. Politiker och tjänstemän kan också vara med, men har ingen rösträtt. Däremot kan politiker/tjänstemän ställa frågor till ungdomarna på mötena. Inga val görs till Ungdomsdialog utan alla är välkomna.

Rekrytering och sms-paneler

I dagarna kommer alla högstadieelever på Tjörn att få besök av kommunens samordnare för Ungdomsdialog för att ta vara på det engagemang som finns hos ungdomarna.

Särskilda vykort har tryckts upp i olika färger, som symboliserar graden av intresse för politik. På de blå korten står det till exempel: ”Jag har ett stort intresse för olika samhällsfrågor och engagerar mig aktivt genom att uttrycka mina åsikter på sociala medier eller i någon annan typ av forum.” På de orange korten står det: ”Jag har inget intresse för samhällsfrågor och känner inget behov av att delta politiskt. Det finns andra som kan engagera sig.” Tanken är att rekrytera alla typer av ungdomar, från engagerade till mindre engagerade. På vykortet kan de skriva sina mobilnummer, för att på så vis kunna delta i sms-paneler. Genom svaren går det att snabbt få reda på vad ungdomarna tycker i en fråga.

E-förslag

Ungdomarna kommer att få en egen ”brevlåda” på Tjörns hemsida, där de kan gå in och lämna förslag och idéer. Förslaget kommer att behandlas i en Ungdomsdialog (stormöte) och av berörd förvaltning i kommunen.

Projektgrupper (utskott)

Om ungdomarna vill jobba vidare med något tema kan de bilda projektgrupper som arbetar mellan stormötena. Det kan handla om skola, internationell verksamhet, miljö eller jämlikhet. Dessa projektgrupper, även kallade utskott, organiserar själva sitt arbete och ibland är politiker och tjänstemän närvarande på mötena.

Bakgrund: Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sin åsikt. Ungdomsdialogen gör det möjligt för unga på Tjörn att vara med och påverka frågor som berör dem och bli lyssnade på. Barn och ungas synpunkter blir på så vis synliggjorda och en naturlig del av det kommunala arbetet.

Kontaktpersoner och information

Anna Orvefors, processledare barn och ungdom
Barn- och utbildningsförvaltningen
0304-60 15 87
anna.orvefors@tjorn.se

Pia Andersson, ungdomskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen
0304-60 14 13
pia.andersson@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-19 14.52
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se