Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,3 °C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Nya avgifter gällande barnomsorgen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Från och med 1 februari 2019 gäller nya avgifter för barnomsorgen i Tjörns kommun

Tjörns kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utifrån hushållet sammanlagda inkomst före skatt. Taxan gäller oberoende av hur många timmar barnet vistas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Nya avgiften för barnomsorg

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-21 11.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se