Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Nyanlända var en stor hjälp i äldreomsorgen i sommar

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Brukare + personal, Kvarnbacken sommaren 2018

Fyra killar från Afghanistan har gjort succé på Kvarnbackens trygghetsboende i Rönnäng. Av de 18 feriepraktikanterna på Valåsen var de flesta nyanlända. På Lilldals äldreboende har vuxna praktikanter från Syrien tagit de första stegen mot ett nytt yrke.

– Vi hade inte klarat sommaren utan killarna, säger Lena Gard, enhetschef på Kvarnbackens trygghetsboende.

Varje sommar är det annars en utmaning för äldreomsorgen att få tag på vikarier. Men det hade heller inte fungerat så bra utan den ordinarie personalen på boenden och i hemtjänsten. Förutom att sköta sitt ordinarie arbete har de också ställt upp som handledare och visat vägen för nya medarbetare som kanske aldrig jobbat med omsorg förut.

Ordinarie personal har stöttat

– Det finns flera anledningar till att det gått så bra i sommar. Att vi fick tag på fyra killar från Afghanistan som har gjort ett fantastiskt arbete. Att vi dessutom kunnat stötta upp med fina insatser från två vuxna nyanlända praktikanter. Att min ordinarie personal funnits där och stöttat dem hela sommaren. Och de boende som har varit så nöjda med killarna. Jag har inte fått in ett enda klagomål, säger Lena Gard.

Hon får medhåll av Aida Tegeltija, enhetschef på Tubberödshus äldreboende, som också haft fyra killar från Afghanistan som en extra resurs i sommar.

– De har varit fantastiska, säger Aida Tegeltija.

Feriepraktikanter på Valåsen

Även för den övriga äldreomsorgen på Tjörn har nyanlända varit en välkommen resurs för att klara sommaren. Som till exempel Valåsens äldreboende är ett demensboende med sex avdelningar för dygnetruntvård och en avdelning för daglig verksamhet. Här har 18 ungdomar gjort feriepraktik i olika tre-veckors-perioder.

– Feriepraktikanterna är vår framtida personalförsörjning. Vi hoppas att de ska få en positiv bild av äldreomsorgen och komma tillbaka när de fyllt 18, säger Lena Gilbertsson Thylén, enhetschef på Valåsen.

Feriepraktikanterna får inte själva ha ansvar för något omsorgsarbete. De går bredvid och hjälper till, håller sällskap, går med på promenader och finns till vid måltiderna.

Vuxna nyanlända som gör praktik i äldreomsorgen

Både hemtjänsten och Tjörns äldreboenden deltar alla i kompetensförsörjningsprojektet Syskom Integration Tjörn. Där får vuxna nyanlända en praktikplats samtidigt som de läser sfi och yrkessvenska, med målet att senare kunna jobba i vården. Dessa praktikanter har också varit en extra resurs under sommaren. På Lilldals äldreboende finns till exempel fyra nyanlända från Syrien som gör praktik och går bredvid den ordinarie personalen.

– Jag tycker det här är en framgångssaga. Det är så här kommunen bör arbeta. Det här är framtidens arbetskraft. Nästa sommar bör de här personerna kunna ta eget ansvar och kunna anställas, säger Sara Johansson, enhetschef på Lilldals äldreboende.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-05 11.12
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se