Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,7 °C
Medelvind NNE 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Nytt skolförslag på remiss

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Klassrum

Den 1 februari beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att sända ett nytt skolförslag på remiss. Förslaget innebär att Tjörn ska ha två skolor för årskurserna 4-9, det vill säga både mellanstadiet och högstadiet.

Det blir i Häggvall och Bleket och innebär både nybyggnation och renovering av de befintliga skolorna där. Övriga skolor blir F-3 skolor. Det innebär att barnökningen i förskolan ryms i befintliga lokaler och i de lokaler som blir över i F-3-skolorna.

Förslaget har presenterats i en ny utredning. På grund av ökad inflyttning, förändringar i skolan och de luktproblem som två av kommunens skolor drabbats av hösten 2017 gjordes en utredning om hela skolstrukturen på Tjörn.

Nuvarande två högstadieskolor föreslås få omfattande tillbyggnader och rustas upp för att även rymma årskurs 4-6, mellanstadiet. Det frigör plats i övriga skolor och förskolor som då kan ta emot ökningen av barn i lägre åldrar.

Den första viktiga etappen blir att rusta upp och bygga ut Bleketskolan på södra Tjörn och Häggvallskolan på norra delen av ön. Delområdenas behov av förskolor kan tillgodoses genom anpassningar i befintliga skolor när mellanstadiet lämnar plats. I Myggenässkolan och Fridas hage behöver skolorna byggas till med fler förskoleavdelningar när nuvarande moduler tas bort. Under tiden som Bleket- och Häggvallskolorna byggs följs befolkningsprognosen noga för att slutligen kunna avgöra behovet av förskoleplatser i F-3 skolorna.

F-3 skolorna blir mer flexibla och kan anpassas efter antalet barn i elevgrupperna. Det gör också verksamheten mindre konjunkturkänslig.

Bleketskolan får ett mellan- och högstadium som rymmer fyra parallella klasser.

Häggvallsskolan får ett mellan- och högstadium som rymmer fem parallella klasser.

Vad sker just nu i de skolor som drabbats av luktproblem?

Rönnängs skola

Just nu går elever från Rönnängs skola i Långekärr och på Klädesholmen på grund av luktproblem. Arbetet går bra och eleverna kommer att kunna komma tillbaka till renoverad skola efter sommarlovet. Skolan har inte bara blivit av med luktproblem utan också fått nya fönster, renoverade klassrum med flera andra förbättringar. Fritidshemmen flyttar tillbaka redan till sommarlovet.

Nästa steg i Bleketskolan

Bleketskolan har drabbats av samma problem och delar av skolan måste ersättas med moduler under nybyggnation och renovering. Om årskurs 6 är kvar i Skärhamn och Rönnäng behövs drygt nio klassrum ersättas med moduler. Lokalerna i byggnad A och B samt matsal, verkstad och idrottshall används som vanligt.

Den nya utredningen föreslår följande förslag till placering av moduler i Bleket:

  • En tvåvåningsmodul med fyra klassrum placeras där cykel- och mopedgaraget finns idag.
  • En tvåvåningsmodul med fyra klassrum placeras i södra ändan av fotbollsplanen längs gångvägen. Endast en liten del av nuvarande fotbollsplan används.
  • En mindre modul med uppehållsrum och elevcafé placeras framför byggnad A.
  • En sista modul placeras vid verkstadsbyggnaden som finns på skolans östra sida. Modulen ska rymma två salar för NO.

Med dessa placeringar kan en nybyggnation och upprustning påbörjas samtidigt.

Årskurs 6 i Rönnäng och Skärhamn

För att minska antalet moduler i Bleket stannar årskurs 6 kvar i sina mellanstadieskolor, Skärhamn och Rönnäng. I Rönnäng sätts en modul med två klassrum upp för att klara lokalbehovet. I Skärhamn ryms eleverna i befintliga lokaler.

Kontaktpersoner och information

Ann-Britt Svedberg
Kommunchef
0304-60 10 15
ann-britt.svedberg@tjorn.se

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande
0304-60 10 51
martin.johansen@tjorn.se

Benny Andersson
Oppositionsråd
0304-60 10 29
benny.andersson@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-27 13.37
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se