Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind ENE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Rehab med kultur på recept

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Penslar och svampar

Nu införs Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) på Tjörn och i Stenungsund. Forskning som gjorts inom området visar på mycket goda resultat.

Kan kultur vara en väg att gå från sjukskrivning till arbete? Det vill man nu pröva på Tjörn och i Stenungsund i ett pilotprojekt.

Mellan fem och tio personer ska få chansen att under tio veckor få träffas två gånger i veckan för att genomföra olika typer av kulturaktiviteter – till exempel gå på teater, gå en kulturvandring, spinna garn, måla och dansa.

– En viktig del i arbetet är att välja rätt lokala kulturarbetare som ska hålla i kurserna. Vi har tur, både på Tjörn och i Stenungsund, som har gott om kompetenta och lämpliga ledare att välja mellan, säger Maria Bäckersten, kulturstrateg i Tjörns kommun.

Målgruppen är arbetsföra personer mellan 18 och 65 år som varit sjukskrivna i minst 28 dagar för psykisk ohälsa, stressrelaterad ohälsa eller ospecificerad smärta.

Förbättrad hälsa, färre sjukskrivna

Kultur på recept finns redan i många kommuner. I Jönköpings län deltog 13 kommuner i ett pilotprojekt som följdes upp av forskare. Resultatet var över förväntan, med förbättrad hälsa och en tydlig minskning av sjukskrivning.

Pilotprojektet på Tjörn och i Stenungsund kommer också att knytas till forskning. Man kommer att jämföra resultaten med kontrollgrupper som får rehabilitering med hjälp av andra metoder, till exempel grön rehabilitering.

– Stressrelaterad och psykisk ohälsa är ett växande problem. Att arbeta med kultur är ett spännande alternativ till arbetslivsinriktad rehabilitering, säger Ann Eriksson, folkhälsostrateg i Tjörns kommun.

Projektet drivs av Samordningsförbundet Älv & Kust (Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale) och är ett samarbete mellan Tjörns och Stenungsunds kommuner, vårdcentralerna, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.Sidan senast uppdaterad: 2018-02-28 08.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se