Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Sagahuset i Skärhamn stängs

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Saga kulturhus i Skärhamn.

På grund av en nyligen genomförd mätning av inomhusmiljön i Sagahuset beslöt kultur- och fritidsnämnden den 23 april att stänga Sagahuset i Skärhamn från och med den 7 maj.

Vid en mätning i slutet av 2017 fann man flera olämpliga ämnen bland annat rester av tjära, klorfenoler, kloranisoler och mögel. Kloranisoler är samma ämne som påträffats i Rönnängs och Blekets skolor.

Resultatet har lett till två krav på åtgärdsplaner; en med fokus på inomhusmiljön och en med fokus på arbetsgivaransvaret. Förvaltningen har informerat om att inga åtgärdsplaner tas fram eftersom byggnaden, enligt ägaren Tjörns Bostads AB, är i så dåligt skick att enda åtgärden är att riva huset och bygga nytt. Ett sådant investeringsbeslut har inte fattats.

Beslutet innebär att biovisningar från sjunde maj och framåt kommer att ställas in.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-14 08.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se